Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

25634Re: [Friesland-genealogy] akte van erkenning

Expand Messages
 • Gerrit W. Kuijk
  Mar 30, 2005
   Beste Marjel en anderen,

   In de 19e-eeuw was het zo geregeld, dat er een akte van erkenning nodig
   was om familierechtelijke
   betrekkingen te laten onstaan tussen een natuurlijk kind en zijn ouders.
   Als een moeder haar in onecht geboren kind niet formeel erkende, kon dat
   kind niet van de moeder erven als die intestaat overleed.
   Omdat deze regeling afweek van wat in de 18e-eeuw gebruikelijk was,
   waren veel moeders zich er niet van bewust dat die formele erkenning
   moest gebeuren.
   In de praktijk kweam men er vaak pas achter als het kind in kwestie zelf
   wilde gaan trouwen; er zijn veel aktes van erkenning opgemaakt tijdens
   of kort voor de ondertrouwperiode van die kinderen. mensen onder de 30
   hadden toestemming nodig van hun ouders of voogden om te kunnen trouwen;
   ten platelande was men vaak laks met het maken van formele regelingen
   t.a.v. de voogdij over juridisch ouderlozen, die wel bekende ouders
   hadden. Maar als de moeder geen familierechtelijke betrekkingen met het
   kind had, kon en mocht ze ook geen toestemming geven. Dus was een akte
   van erkenning de snelste oplossing.

   Met vriendelijke groeten
   Gerrit W. Kuijk   Marjel Bosma wrote:

   >Kan iemand mij uitleggen hoe het kan dat een moeder bij de geboorte van
   >haar kind dat kind niet erkend?
   >Welke gevolgen kleven aan het niet erkennen van een kind door de moeder?
   >
   >Geboorteakte Gaasterland, 1828
   >Aangiftedatum 27 juni 1828, akte nr. 49
   >Gellof Kramer, geboren 26 juni 1828
   >Zoon van Hendrik Gellofs Kramer en Elisabeth Jochems Draaisma
   >
   >N.B. Aangever erkent de vader te zijn; kind erkend door de
   >moeder d.d. 7 oktober 1854
   >
   >Akte van erkenning Gaasterland, 1854
   >Aangiftedatum 7 oktober 1854, blad nr. 51
   >Gellof Kramer, geboren 26 juni 1828
   >Zoon van Hendrik Gellofs Kramer en Elisabeth Draaisma
   >
   >N.B. Akte van erkenning door de moeder
   >
   >Op 1 november 1854 is Gellof getrouwd. Had hij die erkenning van zijn
   >moeder soms nodig om te kunnen trouwen?
   >
   >Elisabeth Draaisma is een van mijn voorouders, en ik ben gewoon
   >nieuwsgierig.
   >
   >Groetjes,
   >Marjel Bosma
   >
  • Show all 6 messages in this topic