Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

24981Re: [Friesland-genealogy] zoekvraag

Expand Messages
 • Gerard de Jong
  Feb 28, 2005
  • 0 Attachment
   Hallo Geert,

   Graag gedaan.
   Als je ook de zijtakken e.d. wilt hebben dan wil ik wel verder zoeken.

   Om op je aanbod terug te komen, mijn grootmoeder was een Aaltje Achter, en
   nu zag ik dat er ook een familie Agter in de provincie Groningen heeft gezeten.
   Weet je daar misschien iets van?

   groet,
   Gerard

   GWSpelde <gwspelde@...> wrote:
   Hallo Gerard,
   Tige tank.
   Ben er erg blij mee.
   Gaarne tot wederdienst bereid in Groningen.
   met vriendelijke groet
   Geert W. Spelde

   Gerard de Jong wrote:

   >Hallo,
   >
   >Tjitske Fluitman is geboren 29 oktober 1879 in de gemeente Doniawerstal,
   >als dochter van Bauke Ages Fluitman en Eelkje Reins Haarsma.
   >
   >Bauke Fluitman, voornoemd is geboren 29 maart 1845 in de gemeente Wymbritseradeel,
   >als zoon van Age Sytzes Fluitman en Ytje Baukes Bootsma.
   >
   >Eelkje Haarsma, voornoemd is geboren 16 juni 1856 in de gemeente Gaasterland,
   >als dochter van Rein Franzes Haarsma en Tjitske Nannes van der Meer.
   >
   >Bauke en Eelkje zijn op 2 juni 1877 in de gemeente Gaasterland gehuwd.
   >
   >Hessel Palstra is geboren 14 april 1876 in de gemeente Baarderadeel,
   >als zoon van Bauke Lieuwes Palstra en Sjoukje Johannes Nijholt.
   >
   >Bauke Palstra, voornoemd is geboren 22 april 1820 te Wirdum,
   >als zoon van Lieuwe Tietes Palstra en Ymkjen Hessels Jorna.
   >
   >Sjoukje Nijholt, voornoemd is geboren 7 februari 1830 te Sint Nicolaasga,
   >als dochter van Johannes Lykles Nijholt en Ynskje Jelles Bosma.
   >
   >Bauke en Sjoukje zijn op 13 augustus 1853 in de gemeente Baarderadeel gehuwd.
   >
   >
   >GWSpelde <gwspelde@...> wrote:
   >goede morgen,
   >Wie kent de ouders (of meer) van
   >
   >Hessel Palstra x Tjitske Fluitman 9-5-1902 nr. 10 Doniawerstal
   >
   >en wil mij dat mailen?
   >
   >met vriendelijke groet
   >Geert W. Spelde
   >
   >
   >
   >Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   >
   >Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   >Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   >
   >Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT
   >
   >
   >---------------------------------
   >Yahoo! Groups Links
   >
   > To visit your group on the web, go to:
   >http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/
   >
   > To unsubscribe from this group, send an email to:
   >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
   >
   >
   >
   >---------------------------------
   >Do you Yahoo!?
   > Yahoo! Mail - You care about security. So do we.
   >
   >[Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   >
   >Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   >Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >   Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com   Yahoo! Groups SponsorADVERTISEMENT


   ---------------------------------
   Yahoo! Groups Links

   To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

   To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.   ---------------------------------
   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Mail - You care about security. So do we.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 17 messages in this topic