Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

24520Re: [Friesland-genealogy] albert daniels en liefke luitzen

Expand Messages
 • betty
  Feb 2, 2005
  • 0 Attachment
   Bart en Godwin

   vervolg

   Stephanus Jans (zn v Jan Daniels en Trijntje Wytses) , koopman en veenbaas te Bergum, tevens assistent van het Gerecht van Tietjerksteradeel; overl. Bergum 1761/68; tr. 1) (ondertr. Bergum 5-7-1710) Antje Taekes (beide v Bergum);
   tr. 2) (ondrt. Bergum 21-9-1748) Gerlske Eelkes (bdn v Bergum) .
   belijd. Bergum 1716;
   op lidm. 1st 1722 (Langeweg) 1729 (id)
   1761 (oostkant van de buren)
   1724 erfg. zuster Aafke
   kinderen uit huw. 1 ged. te Bergum Taeke 196-8-1711; Tijntje 7-10-1714   Bouwe Daniels ged Bergum 10-3-1715 (zn van Daniel Jans en Sytske Bouwes); molenaar en bakker te Oenkerk (Molenend);
   overl. aldaar 1759/60; tr Oenkerk 10-1-1743 Pietje Willems (bedn v Oenkerk);
   quot. een molenaar,bestaat naa zijn doen redelijk wel.
   1747; koop molen
   kinderen Akke; Daniel; Trijntje, geb Oenkerk ca 1746; Willemke , ged. Oenkerk 2-5-1752.


   Aafke Daniels, ged Bergum 5-5-1727, overl ald juni 1789. dr v Daniel Jans en Sytske Bouwes; tr (ond. Bergum 6-10-1753)
   Hendrik Ales (beide van Bergum)
   1782 erfg. van Jan Daniels


   Bontje Daniels, ged. Bergum 14-1-1720 (dr v. Daniel Jans en Sytske Bouwes) ; overl. Bergum 16-2-1778, ongehuwd; belijd. Bergum 24-11-1771; lidm. lijst 1772 (buurt in het Oosten);
   erfg. is Jan Daniels Bakker (wonen blijkbaar samen)   wordt vervolgd


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 13 messages in this topic