Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

24505Re: [Friesland-genealogy] busman

Expand Messages
 • Cor
  Feb 2, 2005
   Hallo Nel.
   Onderstaand voor jou gevonden in aktes.

   Sikke geboren 10-04-1857 te Oosterlittens, schippersknecht en schipper.
   Zoon van Hendrik Sikkes Busman en Jantje Melis de Jong.
   Jantje overleden op 20-03-1875 gem. Idaarderadeel.
   Pietertje geboren 17-04-1844 dochter van Bote Pieters de Wit en
   Froukjen Klazes de Groot.

   Arnold geboren en wonende te Haule, 32jaar.
   Ouders Jan Christiaan Buschman en Grietje Alberts, beide overleden.
   Jitske arbeidster, 27jaar geboren en wonende Haule.
   Dochter van Jacob Luitjes, arbeider en Lammie Bartles, arbeidster
   beide wonende te Haule.
   Huwelijkse bijlagen zijn zoek.

   Geboorte Hendrik niet nagezien, die gegevens heb je al.
   En van de naamsaanname is, dacht ik, ook niet meer te vinden.

   Groeten van Cor Seinstra   Gegroet allen,

   Is er iemand van de groep die voor mij de moeite wil doen om na te gaan wie
   de ouders van ondergenoemde Sikke Busman zijn?
   Hoogstwaarschijnlijk een Hendrik maar er zijn er meer van.

   Huwelijksakte Sneek, 1882
   Man: Sikke Busman
   Vrouw: Pietertje de Wit
   Datum: 26 februari 1882, akte nr. 9

   Geboorteakte Sneek, 1883
   Aangiftedatum 2 maart 1883, akte nr. 58
   Hendrik Busman, geboren 2 maart 1883
   Zoon van Sikke Busman en Pietertje de Wit

   En ik durf haast niet maar ik heb nog een vraag.

   Huwelijksakte Ooststellingwerf (mairie Oosterwolde), 1812
   Man: Arnold Allard Buschman
   Vrouw: Jitske Jakobs
   Datum: 15 januari 1812, akte nr. 1

   Naamsaanname:
   Busman, Arnold Allard, Haule
   N.B. Aangegeven door Alle Johannes, dorpsrechter te Makkinga
   Mairie Oosterwolde, fol. 71v

   Busman, Hendrik Jans, Bakkeveen
   k. Sikke 20, Jan 9, Grietje 18, Drachten, Aaltje 15
   Mairie Ureterp, fol. 82

   Arnold en Hendrik hebben allebei de naam Busman aangenomen.
   Van Arnold kom ik niks meer tegen.
   Maar de voornaam Arnold verschijnt verschillende malen tussen de
   nakomelingen van Hendrik.
   Daarom verwacht ik wel een familie relatie.
   Kan iemand mij raden hoe dit na te kijken is?

   Bij voorbaat heel erg bedankt.
   Nel Wijnstra
   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   ------------------------------------------------------------------------------
   Yahoo! Groups Links

   a.. To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

   b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 4 messages in this topic