Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

23937Re: [Friesland-genealogy] Broersma

Expand Messages
 • Oebele Bijlsma
  Jan 5, 2005
  • 0 Attachment
   Aanname familie Broersma niet gevonden, maar tijdens zoeken wel de (vermoedelijke) aanname van de familienaam Bierma door de vader van Aaltje:

   Familienamen 1811

   Bierma, Klaas Wiltjes, Sexbierum
   k. Jan 26, Jacob 15, Aaltje 19, Lysbeth 16
   Mairie Sexbierum, deel 1, fol. 7v

   Zie ook de overlijdensakte van Aaltje (met parenteel Klases)

   Overlijdensakte Barradeel, 1839
   Aangiftedatum 8 oktober 1839, blad nr. 23
   Aaltje Klases Bierema, overleden 6 oktober 1839, oud 50 jaar, weduwe


   Met vriendelijke groet,

   Oebele Bijlsma


   ----- Original Message -----
   From: "Miedema" <j.miedema1@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Wednesday, January 05, 2005 2:05 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Broersma
   Mijn beppe was Aaltje Broersma (1860 - 1934), geboren in Sexbierum
   en getrouwd met Johannes Miedema. Een foto fan het gezin staat op de
   website van Oud Barradeel. Aaltje was een dochter van Jacob (1828 -
   1912) en Geiske de Vries (1829 - 1906). Jacob was een zoon van
   Albert (1793 - 1839) en Aaltje Bierema (1790 - 1839). Albert was een
   zoon van Jacob IJntes en Joukjen Alberts (1764 - 1823), geboren te
   Stiens.
   Jacob en Joukje trouwden op 16-05-1785 te Sexbierum. Van Jacob
   IJntes is bekend dat hij overleed in de winter van 1798 en dat hij
   niet gedoopt is.
   Vraag 1. Weet iemand wie uit dit geslacht de naam Broersma
   aangenomen heeft? Dat vond ik niet.
   Vraag 2. Wie heeft meer gegevens over Jacob IJntes? Zoals
   geboortedatum, ouders etc.
   Het geheel speelt zich voornamelijk af in Sexbierum (gemeente
   Barradeel). Een zoon van Jacob Broersma was Haye, jarenlang koster
   van de Ger. kerk in Sexbierum. Haye was een broer van mijn beppe.   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 3 messages in this topic