Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

23691Re: Hemrika / Radema

Expand Messages
 • Ernst-Jan Munnik
  Dec 18, 2004
  • 0 Attachment
   Beste Bert,

   Had je deze ook gevonden:

   1827 Buitenpost, notaris J. Romein
   Inv. nr. 024018 repertoire nr. 174 d.d. 21 augustus 1827
   Koopakte
   Betreft de verkoop van 1/6 huis te Kollumerzwaag, koopsom fl. 150
   - Doetje Everts te Kollumerzwaag als verkoper
   - Jurjen Everts Radema te Kollumerzwaag als koper

   Zal wel een broer zijn. Jurjen komt overigens vaker voor in de
   notariële archieven.

   Zie verder nog:

   Huwelijksakte Kollumerland c.a., 1818
   Man: Jurjen Everts Radema
   Vrouw: Lijsbert Optes Kooistra
   Datum: 26 juli 1818 Akte nr. 19

   Overlijdensakte Kollumerland, 1836
   Aangiftedatum 1 augustus 1836, akte nr. 68
   Jurjen Everts Radema, overleden 1 augustus 1836, oud 44 jaar, gehuwd

   Hartelijke groeten,

   Ernst-Jan Munnik
  • Show all 22 messages in this topic