Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

23690Re: Hemrika

Expand Messages
 • Ernst-Jan Munnik
  Dec 18, 2004
  • 0 Attachment
   Beste Bert,

   Met Albert Lurks (Beima) heb je de goede te pakken. Wat jij zegt over
   de naamsregistratie in 1811 klopt niet helemaal met wat ik zelf
   gevonden had, kijk maar:

   Familienamen 1811
   Hemrieka, Albert Lurks weduwe, Doetje Ewerts, Kollumerzwaag
   k. Lurk 6, Ewert 4
   Mairie Oudwoude, fol. 18v

   Zij neemt de naam kennelijk voor zichzelf aan; althans, de vader van
   haar kinderen Lurk en Ewert heette Beima. En het is juist Aaltje
   Eeverts Hemrika (misschien een zus?) die dacht niet te hoeven komen.

   Wanneer Doetje trouwt met Piebe Loonstra (ook: Pieter) noemt zij zich
   nog Hemrika:

   Huwelijksakte Kollumerland c.a. (Mairie Oudwoude), 1814
   Man: Piebe Hendriks Loonstra
   Vrouw: Doetje Everts Hemrika
   Datum: 22 september 1814 Akte nr. 17

   maar later gaat zij als Radema door het leven:

   Geboorteakte Kollumerland, 1818
   Aangiftedatum 23 september 1818, akte nr. 100
   Grietje Loonstra, geboren 20 september 1818
   Dochter van Piebe Hendriks Loonstra en Doetje Everts Radema

   (en zo nog een paar kinderen)

   Overlijdensakte Kollumerland, 1860
   Aangiftedatum 17 december 1860, akte nr. 179
   Doetje Everts Radema, overleden 15 december 1860, oud 73 jaar, weduwe

   Dan even terug naar Albert Lurks Beima. Hij is geboren omstr. 1771
   als zoon van Lurk Pieters (Beima) en Grietje Alberts. Hij is ten
   tijde van zijn huwelijk met Doetje (Kollumerzwaag 5 mei 1805)
   afkomstig van Westergeest. Hij zal zijn overleden vóór of nog net in
   1812, want Doetje is bij de naamsregistratie (die immers ook uit 1812
   kan dateren!) al weduwe. De precieze datum zul je wel kunnen vinden
   in de huwelijksbijlagen bij haar tweede huwelijk met Piebe Loonstra,
   en naar ik aanneem óók in de door jou al genoemde inventaris die
   i.v.m. die gelegenheid wordt opgemaakt.

   Rond 1811 zijn dus twee kinderen in leven:

   1. Lurk Alberts Beima (Beyma), geb. omstr. 1805, soldaat (†), †
   Westerhoven 23 maart 1831 (aangifte Kollumerland 22 juni 1831).

   2. Evert Alberts Beima, geb. omstr. 1807, † tussen 1848-1883
   [waarsch. † ....... (Kollumerland) 17 febr. 1869, op de website van
   Tresoar ingevoerd als Reima!], tr. Dantumadeel 12 mei 1845 (hij
   gebruikt dan de naam Radema!) Doetje Sjoerds Broekstra, geb. omstr.
   1808, † ........ (Kollumerland) 3 jan. 1883, [wellicht dr. van Sjoerd
   Willems Broeksma]. Hieruit een dochter Antje Everts Beima,
   geb. ....... (Kollumerland) 30 juli 1848.

   Hopelijk schept dit wat helderheid. Hartelijke groeten,

   Ernst-Jan Munnik


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "bert hemrika"
   <s.hemrika@q...> wrote:

   Ik heb een Doetje Everts Hemrika ( ouders Evert Hattum en Mettje
   Alles) uit Kollumerzwaag. Geboren in 1787. Zij trouwt op 22-12-1814
   in Oudwoude met Pieter Hendriks Loonstra en is dan weduwe. Er is een
   vermelding van de notariële archieven: inventaris opgemaakt bij
   notaris J.Romein te Buitenpost op 8-9-1814.

   Ik kan echter nergens vinden met welke Hemrika deze Doetje getrouwd
   was. (of dat Albert Lurks de naam Hemrika aannam) Bij de naamsaanname
   in 1811 staat alleen dat Doetje Everts dacht niet te hoeven komen!!
   Er is ook nog een Aaltje Everts Hemrika!

   Ik vond alleen een huwelijk van ene Doetje Everts met Albert Lurks op
   5-5-1805 in Kollumerzwaag.

   Wie weet meer van Doetje???
  • Show all 22 messages in this topic