Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

23051Re: [Friesland-genealogy] musculus-hendriks

Expand Messages
 • Appy de Vries (hotmail)
  Nov 11, 2004
   Heleen;
   Allereerst;
   Nanne Aenes ca.1615 Lemmer
   overl.ca.1670 Lemmer [ouders mij niet bekend]
   geh.14-07-1639 Lemmer
   Kerstien Claes ca.1612 overl 07-11-1689 Lemmer
   [ouders mij niet bekend]
   1670 en 1680 is Kerstien wed.in de Lemmer.
   kinderen;
   Aene Nannes ged.06-12-1640 L.
   Jayts Nannes [v.g.g.]

   dan even de 6 kinderen van Nanne Aenes
   en Janke Schanstra niet Schilstra [haar vader is in Heerenveen geboren, in
   de ''Schans''']
   jij schrijft; 1;Tettje Nannes geb.24-01-1697 L.
   ''moeder niet gedoopt''
   2; Emke Nannes geb.16-10-1698 L.[jong overl.]
   ''moeder niet gehuwd''
   3;Aene Nannes 15/17-02-1700 L
   4; Ymke Nannes geb.25-03-1703 L. [mijn voormoeder]
   ''ook niet ged.?"
   5; Kerske Nannes 24/26-12-1705 L
   6; Anne Nannes geb.28-04-1708L.
   [ook niet ged?]
   mag ik vragen waar je dit gevonden hebt?
   vooral ''moeder niet gehuwd''
   wat moet ik daar bij voorstellen?
   veel groetjes Appy.
   ----- Original Message -----
   From: "Heleen Bücking-Boschma" <hg.bucking.boschma@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Tuesday, November 09, 2004 2:30 PM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] musculus-hendriks


   Appy, peter e.a.

   In mijn bestand had ik bijgevoegde gegevens betreffende de familie Muskulus.
   Ze zijn volgens mij ook begraven in de Ned. Herv. Kerk te Lemmer.

   Parenteel van Aene Nannes Muskulus
   (1640-1693)
   Generatie I
   (van 1640 tot 1693)


   In deze generatie is 1 gezin bekend met 2 kinderen.
   Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1670 en 1672.
   De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Lemmer (2x).


   I Aene Nannes Muskulus is gedoopt op donderdag 6 december 1640 te
   Lemmer, is overleden op dinsdag 16 juni 1693 aldaar. Aene werd 52 jaar, 6
   maanden en 10 dagen.
   Aene trouwt (kerk) op donderdag 11 april 1669 te Eesterga op 28-jarige
   leeftijd (1) met de ongeveer 44-jarige Tet Hendricks, dochter van Hendrick
   Cornelis en Sjoertje Eyttes. Tet is overleden op maandag 11 maart 1675,
   wonende te Lemmer. Tet werd ongeveer 50 jaar.

   Van Aene en Tet zijn twee kinderen bekend:

   1 Nanne Aenes Muskulus is gedoopt op zondag 29 juni 1670 te Lemmer,
   zie II.

   2 Cornelis Aenes Muskulus is gedoopt op donderdag 15 september 1672 te
   Lemmer, is overleden in juni 1742 aldaar, herv. predikant, wonende aldaar.
   Cornelis werd 69 jaar en 9 maanden.

   Aene trouwt op donderdag 9 januari 1676 te Lemmer op 35-jarige leeftijd (2)
   met de ongeveer 30-jarige Gelske Sjoerds. Gelske, wonende te IJlst.


   Generatie II
   (van 1670 tot 1753)


   In deze generatie is 1 gezin bekend met 6 kinderen.
   Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1697 en 1709.
   De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Lemmer (5x).


   II Nanne Aenes Muskulus, zoon van Aene Nannes Muskulus en Tet
   Hendricks, is gedoopt op zondag 29 juni 1670 te Lemmer, is overleden op
   vrijdag 29 juni 1753, eigenerfde, houtkoper, ouderling, bijzitter en
   mederechter van de grietenij Lemsterland. Nanne werd 83 jaar.

   Hij legde 15 mei 1716 de eerste steen van de Ned. Herv. Kerk te Lemmer.

   Nanne trouwt (kerk) op donderdag 10 februari 1695 op 24-jarige leeftijd met
   de 18-jarige Janke Anes Schilstra. Janke is geboren in 1677 te IJlst, is
   overleden in 1709 te Lemmer. Janke werd 32 jaar.

   Van Nanne en Janke zijn zes kinderen bekend:

   1 Tetje Nannes Muskulus is geboren op donderdag 24 januari 1697 te
   Lemmer, is overleden op zaterdag 26 december 1778 aldaar, is begraven
   aldaar. Tetje werd 81 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

   moeder niet gedoopt.

   Tetje trouwt (kerk) in april 1719 te Lemmer op 22-jarige leeftijd met de
   30-jarige Jouwert Sybrens Stapert, zoon van Sybren Jouwerts Stapert en
   Sjoerdje Sytzes. Jouwert is gedoopt op donderdag 24 maart 1689 te Eestrum,
   is overleden op vrijdag 29 april 1774 te Lemmer, houtkoper. Jouwert werd 85
   jaar, 1 maand en 5 dagen.

   2 Emke Nannes Muskulus is geboren op donderdag 16 oktober 1698 te
   Lemmer.

   Moeder niet gehuwd.


   3 Aenne Nannes Muskulus is geboren op maandag 15 maart 1700 te Lemmer,
   is gedoopt op woensdag 17 maart 1700.

   4 Imke Nannes Muskulus is geboren op zondag 25 maart 1703 te Lemmer.

   5 Kerske Nannes Muskulus is geboren op donderdag 24 december 1705 te
   Lemmer, is gedoopt op zaterdag 26 december 1705.

   6 Anne Nannes Muskulus is geboren op zondag 28 april 1709.

   Met vriendelijke groet,

   Heleen

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Appy de Vries (hotmail) [mailto:appydevries@...]
   Verzonden: zaterdag 30 oktober 2004 22:44
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] musculus-hendriks


   Peter;
   als ik bij tresoar kom,zal ik de fam .
   Musculus nader onderzoeken [Lemsterland]
   moet wel meer te vinden zijn toch?
   tank foar it mailtsje.
   Appy.

   ----- Original Message -----
   From: "Streekstra" <streek@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Saturday, October 30, 2004 9:56 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] musculus-hendriks


   > Appy,Irene e.a.
   > En hierbij niet vergeten dat doopsgezinden, mennisten, andere huwelijken
   niet erkenden en
   > dat er daardoor hele families, gezinnen en personen "verdwenen" uit de
   kerkelijke en
   > burgerlijke annalen.
   > Ja ook dat zij weer opdoken als dan later, door huwelijken met leden van
   de
   > "reguliere"kerk er weer z.g.ongedoopte kinderen( d.wz. kinderen niet
   gedoopt in de
   > R.K.e/o Herv/Luth enz.) ineens aanwezig waren en zelfs op later leeftijd
   gedoopt werden,
   > zoals dat soms over en weer ging.
   > Om het niet direct een godsdiensstrijd te noemen, zieltjes winnen was een
   behoorlijke
   > hobby van diverse dominees( dronken of niet) en veel mensen die zij op hun
   lijstje hadden
   > hielden ze graag zelf.
   > Dus ook bij de doopgezinden werden dooplijsten soms vernietigd, soms
   gedreven door
   > achterdocht of wat anders werden deze lijsten verbrand voor zij zelfs
   aanwezig waren.
   > Kortom, misschien moet je veel secundaire bronnen doorspitten.
   > Ach, je weet wel: procl.boeken, hyp.boeken, coopbrieven enz. enz.
   >
   > Daarom, zijn er duidingen dat zij, althans voor een tijd bij de Mennisten
   waren?
   > Of waren het schippers die het vaak ook te druk hadden om huwelijken en
   dopen en al dat
   > gedoe te plegen?
   > May the force be with you a.h.w.
   > Voor even,
   > vrindelijke groet,
   > Peter Nanne Streekstra
   >
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "T. Visser" <tedenirene@...>
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Sent: Saturday, October 30, 2004 7:56 PM
   > Subject: Re: [Friesland-genealogy] musculus-hendriks
   >
   >
   > >
   > > Hallo,
   > >
   > > als het gaat om de huwelijks datum, prik je daar niet aan vast, in heb
   > > iemand in de fam. die al 4 kindereren had in de leeftijd van 2 tot 8,
   die
   > > toen pas ging trouwen.
   > > Daarna kwamen er nog 6,
   > >
   > >
   > > Irene.
   > >
   > > >From: "Streekstra" <streek@...>
   > > >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > > >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > > >Subject: Re: [Friesland-genealogy] musculus-hendriks
   > > >Date: Sat, 30 Oct 2004 19:30:59 +0200
   > > >
   > > >Appy,
   > > >Doophouder maar meestens meer genoemd doopheffer is iemand, meestens
   uit de
   > > >familie die
   > > >het kindeke mag vasthouden c.q. heffen.
   > > >In dit de geval zoals ik het begrijp de grootvader Nanne Aenes en die
   zijn
   > > >zoon dus
   > > >waarschijnlijk Aene Nannes enz dus.
   > > >Zo is het mij uitgelegd althans,
   > > >Groet,
   > > >
   > > >Peter Nanne Streekstra
   > > >----- Original Message -----
   > > >From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
   > > >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > > >Sent: Friday, October 29, 2004 1:34 PM
   > > >Subject: [Friesland-genealogy] musculus-hendriks
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >Mensen;
   > > >Aene Naenes ged.06-1640 Lemmer overl.16-06-1693
   > > >Lemmer [diaken,mr.timmerman,houtkoper]
   > > >zoon van [Nanne Aenes Musculus en Kerstien Claesdr]
   > > >geh.11-04-1669 met Tet Hendriks ged.? overl.11-03-1670 Lemmer dochter
   van
   > > >[Hendrik Corneliszn en
   > > >Sjoerdje Eites.]
   > > >kinderen;
   > > >1; Crystina Annes 29-12-1661 doophouder grootvader,
   > > >Nanne Aenes Musculus [haar ouders huwen 1669]
   > > >hoe kan dit???
   > > >2; Naene Annes ged.24-06-1670 overl.26-06-1753 Lemmer
   > > >[mr.houtkoper,timmerman en byzitter]
   > > >geh.10-02-1695 Janke Annes Schanstra ged.10-06-1677
   > > >te IJlst overl.1709 Lemmer
   > > >3; Cornelius Annes ged. 15-09-1672 [moeder Gerlske Sjoerdsdr, 2,e huw
   > > >vader
   > > >Aene Nannes]
   > > >overl.1742 Lemmer geh.17-11-1700 Martje Foppes
   > > >Lemmer [v.g.g.] deze Cornelius was dominee [1705-1735] te
   > > >Delfstrahuizen -Stjohannesga , ontslagen wegens wangedrag!!!
   > > >4; Claes Annes ged.21-02-1675 Lemmer [moeder Gerlske] [v.g.g.]
   > > >kan iemand de gegevens invullen en het raadsel doop Crystina??
   [vernoemd
   > > >naar Kerstien?]
   > > >b.v.d.
   > > >Appy.
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   > > >
   > > >Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
   8
   > > >juli 1999
   > > >geposte berichten staat op
   > > >http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > > >
   > > >Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > > >
   > > >Yahoo! Groups Links
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > >
   > > _________________________________________________________________
   > > MSN Zoeken, voor duidelijke zoekresultaten! http://search.msn.nl
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   > >
   > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
   8 juli 1999
   > geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >
   > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > >
   > > Yahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   >
   >   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links
  • Show all 21 messages in this topic