Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

22868Re: Wate Pieters (van Eyck)

Expand Messages
 • rinsjelm
  Nov 2, 2004
   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "kbylsma1"
   <kbylsma1@y...> wrote:
   >
   > Beste Rintje:
   >
   > Bedankt voor de gegevens! Ik heb ook bericht gehad van Irene
   > Visser. De broers van Wate hebben andere familie namen gekozen:
   de
   > Boer, Zondervan, Koopmans; de kinderen van Wate (Watte) hebben de
   > naam van Eyck (Eik) gekozen.
   >
   > Klaas Bylsma
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "rinsjelm"
   > <rin45jlm@w...> wrote:
   > >
   <knip>

   Beste Klaas,
   en Irene,
   [en Tjerk Tigchelaar v.w.b. de vermelding 'Oudega' in de DTBL
   database, zie onderaan],


   Ik heb even gekeken bij de naamsaanneming in 1811 wat de namen van de
   kinderen waren van die broers (er even van uit gaande dat die
   informatie juist is). Op basis daarvan lijkt mij het volgende
   ouderpaar 'sterke kandidaten':

   -------------------------------
   Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga, 1744
   DTB nr: 881, 1708 - 1810
   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 augustus 1744, Oudega(RJ: !??)
   Man: Pieter Lieuwes, Haskerdijken
   Vrouw: Elbrig Tjallings, Sneek

   Gestandaardiseerde namen: PIETER LIEUWES en ELBRICHJE TJALLINGS
   -------------------------------

   In 1749 woont ene Pytter Lieuwes 'redelijk gesteld' in Goënga met
   gezin 3/2.
   Pieter Lieuwes en Elbrig Tjallings komen voor in het 'Register der
   Ledematen' van Goënga, Gauw en Offingawier (GGO) van 1772.

   Volgens de FAF doopklapper van GGO (dtb 872) laat ene Pieter Lieuwes
   daar de volgende kinderen dopen (dorp niet nader genoemd, naam van de
   moeder niet genoemd in de klapper):

   Tjalling 11/25 sep 1746
   Lieuwe 21 jul 1748
   Ock d 4 okt 1750
   Wate 8 jul 1753
   Trijntje 6 sep 1754
   Sjoerd 19 nov 1758
   Sjoerd 20 apr 1760
   [het is dus nog een vraag of Rients wel een zoon uit dit huwelijk
   was; ik heb daar geen nadere gegevens over]

   Daarmee komt ook een volgend mogelijk voorouder paar in beeld,
   namelijk:

   -------------------------------
   Trouwregister Hervormde gemeente Oppenhuizen Uitwellingerga, 1721
   DTB nr: 881, 1708 - 1810
   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 februari 1721, Oudega(RJ: !??)
   Man: Lieuwe Pyters
   Vrouw: Okjen Wates, Oppenhuizen

   Gestandaardiseerde namen: LIEUWE PIETERS en OKJE WATES
   -------------------------------

   Het spoor lijkt dus te lopen via 'Top en Twel'.

   N.B. Het bovenstaande is een stukje gepuzzel op basis van namen
   alleen; noem het een zoekhypothese. Ik heb er geen nader onderzoek
   naar gedaan zoals bijv. vererving van bezit.

   Maar misschien kan het je verder helpen.

   Zoals aangegeven heb ik zo mijn twijfels over de vermelding 'Oudega'.
   Ik denk dat dat Oppenhuizen-Uitwellingerga moet zijn, in de eerdere
   (handgeschreven) klappers op de namen van bruiden en bruidegoms in
   Wymbritseradeel afgekort als 'ou'. Dus net zoiets als 'go' van
   Goënga dat in de DTBL database van Wymbrits. 'Gorredijk' geworden is.
   Er lijkt een patroon zichtbaar te worden dat bij de invoer van deze
   database de afkortingen in de bronnen van Wymbrits. zijn opgelost met
   namen uit een ander deel van de provincie.


   Met vriendelijke groet,

   Rintje Jellema
  • Show all 21 messages in this topic