Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

22447Voorouders Antje Kornelis

Expand Messages
 • hansbottema
  Oct 2, 2004
   Van de hierna genoemde Antje Kornelis heb ik geen voorgeslacht.
   Alleen dat haar ouders Kornelis en Ynske zouden zijn. Tevens zoek ik
   de ouders van zowel Lieuwe Polles als Taetske Oeges.

   Met vriendelijke groeten

   Hans Bottema

   Descendants of Lieuwe Polles


   Generation No. 1

   1. Lieuwe1 Polles He married Taetske Oeges 31 mei 1772 in
   Bergum, Tietjerksteradeel.

   Child of Lieuwe Polles and Taetske Oeges is:
   + 2 i. Polle Lieuwes2 Van der Meulen, born 1771 in
   Hardegarijp, Tietjerksteradeel; died 21 augustus 1853 in
   Tietjerksteradeel.


   Generation No. 2

   2. Polle Lieuwes2 Van der Meulen (Lieuwe1 Polles) was born
   1771 in Hardegarijp, Tietjerksteradeel, and died 21 augustus 1853 in
   Tietjerksteradeel. He married Antje Kornelis 25 juli 1802 in
   Bergum, daughter of Kornelis and Ynske. She was born 1772 in
   Oudega, and died 8 juli 1849 in Tietjerksteradeel.

   Child of Polle Van der Meulen and Antje Kornelis is:
   + 3 i. Akke Polles3 Van der Meulen, born 4 juli
   1815 in Bergum; died 17 februari 1885 in Tietjerksteradeel.


   Generation No. 3

   3. Akke Polles3 Van der Meulen (Polle Lieuwes2, Lieuwe1
   Polles) was born 4 juli 1815 in Bergum, and died 17 februari 1885 in
   Tietjerksteradeel. She married Johannes Sijbes Bloemhof 5 mei 1849
   in Bergum, Tietjerksteradeel, son of Sybe Bloemhof and Lijsbert
   Iedema. He was born 2 november 1820 in Tietjerksteradeel, and died
   17 december 1877 in Garijp, Tietjerksteradeel.

   More About Johannes Sijbes Bloemhof:
   Occupation: Boerenknecht te Suawoude

   Children of Akke Van der Meulen and Johannes Bloemhof are:
   4 i. Lijsbert Johannes4 Bloemhof, born 9 februari
   1849 in Garijp; died 21 juli 1893. She married Haike Jans Haanstra
   15 mei 1880; born in Bergum.

   More About Haike Jans Haanstra:
   Ordination: Arbeider

   5 ii. Polle Johannes Bloemhof, born 9 maart 1852
   in Garijp; died 16 december 1903 in Leeuwarden. He married Trijntje
   Aukes Smith 20 mei 1876; born in Makkum.

   More About Polle Johannes Bloemhof:
   Occupation: Koopman, arbeider, bij overlijden courantenbesteller

   6 iii. Antje Johannes Bloemhof, born 3 september
   1854 in Garyp, Tietjerksteradeel (Source: CBG, Friesland,
   Tietjerksteradeel, 1854, nr. 211, Aangifte door Johannes Sijbes
   Bloemhof, 33 jaar, koopman, wonende te Garyp, verklaard dat op 3
   september 1854, 's avonds om 21.00 uur te Garyp, uit Akke Polles van
   der Meulen, zonder beroep, is geboren een dochter Antje Johannes.
   Getuigen: Tjitse Jans Schevel, 33 jaar, wever en Douwe Feddes Douma,
   45 jaar, winkelier.); died 19 maart 1935 in Leeuwarden (Source: CBG,
   Friesland, Leeuwarden, 1935, nr. 166.). She married Anne Watzes
   Bottema 9 maart 1882 in Idaarderadeel (Source: www.ryksargyf.org,
   Idaarderadeel, 1882, nr. 1.); born 4 oktober 1850 in Oldeboorn,
   Utingeradeel (Source: CBG, Friesland, Utingeradeel, 1850, nr. 47,
   Aangifte door Watze Murks Bottema, 39 jaar, boer, wonende te
   Oldeboorn, verklaard dat op 4 oktober 1850 n.m. 21.00 uur te
   Oldeboorn, uit Neeltje Annes Walma, boerin is geboren een zoon Anne
   Watzes. Getuigen: Jacobs Sjoerds Gaastra, 70 jaar, waagmeester en
   Jan Hendriks Noordbeek, 29 jaar, grietenijontvanger.); died 11
   november 1898 in Leeuwarden (Source: CBG, Friesland, Leeuwarden,
   1898, nr. 483.).

   More About Anne Watzes Bottema:
   Occupation: bakkersknecht
   Religion: Doopsgezind

   7 iv. Sijbe Johannes Bloemhof, born 26 juli 1857
   in Garijp; died 6 augustus 1859 in Garijp.
  • Show all 3 messages in this topic