Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

21653RE: [Friesland-genealogy] genealogie Teye Johannes Teyes

Expand Messages
 • J. Woudstra
  Aug 2, 2004
  • 0 Attachment
   Geachte Braaksma,
   Na mijn vorige mail over dit onderwerp vond ik nog een vermelding in
   hypotheekboek 180 van L'dl fol.298: Joannes Teyes en Aeth Sygers e.l. te
   Wytgaerd onder Wirdum schuldig aan Douwe Teyeszn mr timmerman te Wirdum,
   broeder 400 g.g. etc. d.d. 27.5.1653.
   Het is dus Johannes Teyes en niet andersom!
   Ik ben trouwens wel nieuwsgierig naar de persoon van Feycke Johannes, (die
   dus niet een zwager van Aet Sijgers is) want ik ben ook geïnteresseerd in
   Sicke Tjallings uit Wirdum, die o.a. een zoon Feycke heeft.
   Met vriendelijke groet,
   Joop Woudstra

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: jan braaksma [mailto:braexma@...]
   Verzonden: maandag 2 augustus 2004 16:58
   Aan: Friesland-genealogy
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] genealogie Teye Johannes Teyes
   Beste onderzoekers,

   Wie van u heeft er in zijn bestand gegevens van: Teye Johannes Teyes
   gehuwd met Aet Sijgers.
   Hij is een broer van Feijcke Johannesz. ( Braaksma)

   Bij voorbaat dank,

   vriendelijke groeten,

   J.Braaksma

   [Non-text portions of this message have been removed]
   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links
  • Show all 4 messages in this topic