Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
Skip to search.

21176Re: Oude familie bijbel

Expand Messages
 • nnpposthumus
  Jul 2, 2004
   Sjoerd,

   Ik lees in het boek "De Friese Wassenaar's", door W. Tsj. Vleer,
   blz. 337:

   Kinderen van Klaas Willems Wassenaar en Antje Tjepkes Hoekstra
   (XII.1250):

   XIII.1560. TJEPKE KLAZES WASSENAAR, * 2.4.1820 Beetgum, landbouwer,
   tr. 25.4.1844 Ferw.deel PIETJE GIJSBERTS POSTMA, * 12.1.1818 Hallum,
   dr. van Gijsbert Gerrits Postma en Maartje Hoites Boersma (1679).
   Kinderen:
   1987. Klaas Tjepkes, * 30.1.1845 Hallum, volgt;
   1988. Gijsbert Tjepkes, * 8.8.1846 Hallum, + 2.3.1864 ald.;
   1989. Martinus Tjepkes, * 19.5.1849 Hallum;
   1990. Willem Tjepkes, * 19.8.1851 Hallum, volgt;
   1991. Maartje Tjepkes, * 30.9.1853 Hallum, tr. 19.5.1881 Ferw.deel
   Cornelis Annes Anema van Minnertsga;
   1992. Gerrit Tjepkes, * 14.1.1856 Hallum;
   1993. Antje Tjepkes, * 24.6.1858 Hallum, tr. 8.7.1880 Ferw.deel
   Gerrit Gerbens Koopsmans van Holwerd;
   1994. Lolke Tjepkes, * 20.5.1861 Hallum, + 6.9.1882 ald.

   Ik heb veel meer informatie, zowel over de Friese Wassenaar's als
   mijn eigen lijn uit m.n. Harlingen en elders in Friesland, allen
   doopsgezinde families. Kun je a.u.b. contact opnemen op
   nnpposthumus@...?

   Groet, Nick Posthumus

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "s.boersma"
   <s.boersma@g...> wrote:
   > Hallo allemaal,
   > En kennis van mij heeft een oude bijbel,geerfd van haar
   schoonmoeder,waarin een Arjen Claases(1575-1623) en zijn zoon Evert
   Arjens(1608-1647) uit Harlingen hun familie beschrijven.
   > Van de nakomelingen van Evert Arjens,die zich later Oosterbaan
   noemden,is een parenteel gepubliciteerd in :www.harlingerrijkdom.nl
   > Ik probeer nu uit te vinden of de schoonmoeder ook een nakomeling
   van Evert Arjens is.
   > In haar kwartierstaat komen om 1800 volgende namen voor:
   > Gerben Pieters Swart met Klaske Annes,
   > Klaas Willems Wassenaar met Antje Tjepkes Hoekstra.
   > Pieter Joh.Hempenius met Trijntje Johannes,
   > Sieds Aukes Koopal met Baukje Pieters Donia,allemaal iut
   Menaldumadeel.Deze namen komen echter niet in het parenteel van
   Evert Arjens voor.Kent iemand deze mensen en of er een verbinding
   met Evert bestaat.
   >
   > Bij voorbaat hartelijk dank.
   >
   > Sjoerd Boersma,Duitsland
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 2 messages in this topic