Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

21174Re: [Friesland-genealogy] Wiarda / van Unia

Expand Messages
 • Appy de Vries (hotmail)
  Jul 2, 2004
  • 0 Attachment
   Hugo;
   Jelle Sakes van Schoten,geb.tussen 1570-1580
   mr.biersteker op het Heerenveen
   geh.? Trijntje Edes Wiarda v.g.g.
   dochter;
   Ybeltje Jelles overl. na 1670
   geh.? Claes Jurriens geb.c.a.1600
   mr.chirurchyn in Nij Brongerga over voor 19-05-1669
   dan Unias;
   Aucke Keimpes Unia v.g.g.
   geh? Ansck Tyercksdr v.g.g.
   zoon; Tierck Auckes Unia overl. Bears
   tussen 1551 en 1567 geh.?Wick Buwesdr..
   overl tussen 1567-1574 Bears
   dochter; Lolck Tiercksdr Unia geb. Bears
   overl.03-03-1600 Bears
   geh.voor 1569 met Hessel Riuerdts Wybranda geb.Oosterlittens overl.
   06-06-1602 Bears
   dochter; Ricxt Hessels Unia [moeders achternaam]
   geb.Bears overl.tussen1601-1611 Bears
   geh.? Aeltien Sakles geb.Ytens overl.na 1628
   rekenmeester van Baarderadeel.
   aldus staat geschreven Hugo!!
   groetjes Appy.
   ps. jouw Cathrijn kan ook gewoon Trijntje zijn!!   ----- Original Message -----
   From: "hanhugosmit" <hanshugosmit@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Friday, July 02, 2004 10:01 AM
   Subject: [Friesland-genealogy] Wiarda / van Unia


   Beste Mensen,

   Door een geneagram in de laatste "11 en 30" vond ik aanvullende
   gegevens over mijn voormoeder Trijntje Jeens (gehuwd met Jan Jacobs
   ca 1691- na 1755 te Oudeschoot). Een verdere voormoeder zou zijn
   Trijntje Edes Wiarda, die een kleindochter zou zijn van Piebe Edes
   Wiarda en Catharijn Keimpes van Unia.

   Over de voorouders van die PIebe Edes Wiarda staat vrij veel op
   Internet. Er is ook een boek over de Wiarda familie, wat ik
   binnenkort eens hoop te kunnen raadplegen.

   Mogelijk is er echter onder jullie iemand die dat boek heeft of
   anderzins meer informatie heeft over het voorgeslacht van genoemde
   personen. M.n. benieuwd ben ik naar de voorouders van Catharijn
   Keimpes van Unia. Op enkele websites kom ik haar tegen als "Catharijn
   keimpedr." op één website draagt ze de achternaam "Van Unia". Is er
   iemand die kan bevestigen dat ze een Van Unia is en weet iemand dan
   wie haar voorouders waren?

   Hartelijke groet,

   Hugo
   Amsterdam
  • Show all 5 messages in this topic