Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

2099Re: [Friesland-genealogy] staphorstius

Expand Messages
 • Bram Sonneveld
  Sep 1, 2000
   Beste Sake,
   Mijn Van Dale geeft voor postulant: (R.K.) zijn aanvraag indienen om in een
   orde te worden opgenomen. En als pr. priester betekent, dan zou dit in
   kunnen houden, dat de Gereformeerden in de tweede helft van de 17e eeuw, die
   termen hebben vastgehouden, voor iets wat we nu aanduiden met Proponent.
   Iemand die is afgestudeerd in de theologie, maar die zijn/haar kerkelijke
   examens, t.w. preperatoire- en peremtoire examens, nog moet doen.
   Het vreemde is, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in de familie
   Staphorstius, maar ben daar ooit, toen ik een vraag van Matthias Teichert
   poogde te beantwoorden, in verzeild geraakt. Ik weet nog wel dat het toen
   een Staphorstius betrof die in de zestiende eeuw al predikant was in
   Duitsland en de Staphorstius, die in Noord-Holland predikant was. De tweede
   was een Fries. De eerste was wel degelijk afkomstig uit het plaatsje
   Staphorst. Als je het nodig hebt kan ik de gegevens wel weer bij elkaar
   zoeken, vrnl. uit De Ned. Leeuw en De Navorscher. De antwoorden staan
   natuurlijk ook in "ons" groepsarchief.
   Met vr. groet,
   Bram Sonneveld

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Sake Wagenaar <s.wagenaar@...>
   Aan: Friesland-genealogy@egroups.com <Friesland-genealogy@egroups.com>
   Datum: donderdag 31 augustus 2000 23:28
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] staphorstius   Beste Bram (en andere belangstellenden),

   Aan de hand van de aanwijzingen die ik de afgelopen twee weken uit deze
   groep kreeg, heb ik vorige week bij het CBG aanvullende informatie gezocht.

   In de doopklappers van Leeuwarden 1603-1813 vond ik vier namen die iets met
   de predikantenfamilie Staphorstius te maken kunnen hebben: 1603 Rixt
   Staphorst, 1605(?) Claerke Stappers, 1608 Ester Stappers, 1612 Susanna
   Stapports. Ik heb nog geen fiches van de oorspronkelijke doopboeken kunnen
   bekijken.

   In Workum vond ik in de doopklapper 1658-1811: Nicolaus Staphorst (1659-1665
   vier kinderen: Lamke, Aefke, Isaack, Trijntje) en Theodorus Staphorst
   (1662-1672 vijf kinderen: Johannes 3x, Nicolaus, Julius). Ik vermoed dat dit
   twee zoons van Johannes Staphorstius I zijn (en dus broers van Allardus).

   Bij de Workumse huwelijken voor 1691 vond ik Johannes Staphorst (pr.
   postulant, uit Workum) die in 1679 trouwde met Baukjen Sibles Reen (uit
   Britswerd). Als dit dezelfde persoon is die later in dat jaar predikant in
   Garijp werd, dan moet zijn vrouw snel daarna zijn overleden, want in 1680
   trouwt hij daar opnieuw, met Anna Wetzentius. Een opmerkelijk detail is ook,
   dat zijn vader Allardus overlijdt op dezelfde dag dat Johannes in Workum
   trouwt.

   Ook in Workum vond ik Theodorus Staphorst (uit Workum) die in 1661 in
   ondertrouw ging met Tzietske Jansdr (ook uit Workum). In de periode daarna
   (1691-1750) komt de achternaam Staphorst(ius) in Workum niet meer voor.

   In de overgetypte versie van de DTL-boeken van Hensbroek (en Obdam) vond ik
   in 1631 de doop van Nicolaus, zoon van (Ds) Johannes Staphorstius en
   Trijntie Allarts. Deze Johannes (die in 1619 in Franeker studeerde) wordt
   ook genoemd in de predikantenlijst van Hensbroek op dezelfde fiches.

   Weet jij (of iemand anders) wat 'pr. postulant' betekent? Is het zoiets als
   'proponent'? (volgens de Grote Van Dale een theologiestudent die zijn
   kandidaatsexamen heeft gehaald en beroepbaar is).

   Met vriendelijke groeten,

   Sake Wagenaar

   At 16:54 31-08-00 +0200, you wrote:
   >Als studenten in Franeker stonden de volgende leden van de familie
   Staphorst
   >ingeschreven:
   >Jaartal, naam, herkomst, studierichting.
   >Anno 1619, Joannes Staphorst, Leovardiensis, med.
   >Anno 1646, Allartus Staphorst, Frisius, phil.
   >Anno 1674, Johannes Staphorstius, Frisus, phil.
   >Anno 1712, Nicolaus Staphorst, Leoverdiensis.
   >Bron: Album Studiosorum Franeker.
   >Met vr. groet,
   >Bram Sonneveld   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .
  • Show all 8 messages in this topic