Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

20976Re: [Friesland-genealogy] Hamrik =? Hemrik?

Expand Messages
 • jan de Vries
  Jun 4, 2004
   Dank je Appy,
   Dit moet hem zijn:
   Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik, DTB nr. 567, 1747 - 1811, Vermelding: Bevestiging huwelijk van 26 februari 1751, Lippenhuizen
   Man: Ruerd Hommes, Lippenhuizen
   Vrouw: Romkjen Feikes, Lippenhuizen
   (Hij is een broer van Wybbe Hommes.)
   en de vader van o.a. Feike, It(?), Ruurd (die later met Saakje Baukes Heinstra trouwt; heb hier al meer van gevonden in Boornbergum)

   groetjes, Jan

   "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...> wrote:
   Jan;
   volgens mij waren er geen kerkgrenzen
   "voor het kleine kuddeke'' zo worden ze
   genoemd in ''De Vlecke Gorredyck"
   hierbij nog een Ruurd Hommes de Vries [1841/naar Drachten] 1847-1848 dit
   uit de lijst;
   Diakenen en Kerkeraadsleden [Gorredijk] uiteraard
   doopsgezindt.
   probeer hem maar in jou lijn te plaatsen.
   groetjes Appy.
   ---------

   Hij (Hendrik Wijbes de Vries uit Marrum) is de zoon van Wybbe Hommes (Wijbe Homares <homerus> de Vries) en Harmke
   Johannes (Harmenke Johannes), en daarmee een kleinzoon van Homme Ruurds en
   Ymkje Pieters (trouwen 1725 in Langezwaag

   ---------------------------------
   Do you Yahoo!?
   Friends. Fun. Try the all-new Yahoo! Messenger

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 14 messages in this topic