Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

20942Re: [Friesland-genealogy] Abe Jacobs in Bolsward

Expand Messages
 • Hinke Woudt
  Jun 2, 2004
   Hallo Günther,

   Je vraagt naar de huwelijksbijlagen, maar bij de huwelijk van voor 1811
   zitten geen bijlagen. Daar is alleen de vermelding van de namen van het
   bruidspaar en plaats van herkomst (of waar ze woonden op het moment van
   het huwelijk). Soms nog een beroep erbij en hoogst zelden de namen van
   de ouders van het bruispaar. Pas na in de voering van de Burgerlijke
   Stand in 1811 kwamen er 'echte' huwelijksaktes met bijlagen, waarvan
   sommige in de beginperiode ook nog vrij summier waren.

   Groet, Hinke Woudt-Westra.

   --
   http://www.arteacasa.nl/tuin/


   Günther Fuhrmann schreef:

   > Beste Medespeurders,
   > nadat ik zo een groot succes gehad heb , met mijn vraagen naar Jentje
   > Hesselius, will ik probeeren of daar well iets te vinden is in de lijn van
   > mijn direkte Bootsma-voorouders.
   >
   > Ik weet niet verder terug te komen met de vader van Rienk Jacobus Bootsma:
   > Jacobus Abes ( of Abus) gebooren te Bolsward 1739, vader: Abe Jacobs
   > (Jacobus)gebooren omstreeks 1700, herkomst onbekend, moeder: Rinske
   > Jans,herkomst onbekend; getrouwd op 20. mai 1767 in Bolsward met Lijsbeth
   > Gerrits, vader: Gerrit Hendriks geb. 26. Nov. 1711 (waar ?), moeder:
   > Fockien
   > (Foskie) Piers, (getrouwd 28-11-1740, waar ?)
   >
   > Abe Jacobs en Rinske Jans zijn getrouwd 1735 in Bolsward.
   >
   > Deze datas heb ik jaaren geleden nagekeken, eer dat ik wist dat er bij de
   > huwelijksakten nog bijlagen konden zijn, die dan mischien
   > geboortedatum en
   > herkomst verraden en zo de mogelijkheid geven, verder terug te zoeken.
   > Ik zou erg blij zijn, als iemand all deze familie in zijn
   > kwartierstaat had
   > en me verder helpen kan, of voor mij in Bolsward naar de bijlagen van de
   > huwelijksakte will nazoeken.
   >
   > Met beste groeten
   > Günther Fuhrmann
   >
   > (duits, nederlands, engels)
   >
  • Show all 4 messages in this topic