Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

20932Re: [Friesland-genealogy] Willem Kornelis Jaarsma & Engeltje Franzen

Expand Messages
 • Appy de Vries (hotmail)
  Jun 1, 2004
  • 0 Attachment
   Klaas;
   dit is inderdaad de fam; Jaarsma[blz;116]
   het betreft ''Jaarsma-Oeges''
   1;Oege Cornelis Jaarsma geb.22-09-1769 Hantum
   overl 05-08-1840 Holwert
   gehuwd 04-05-1794 te Holwert Iedske Hemminga
   geb.08-05-1772 Holwert overl.06-09-1826 Holwert
   d.v.Simon Hemminga en Maaike Igles.
   [Oege was boer en mennist]
   ouders Oege;
   2; Cornelis Harmens Jaarsma geb.Holwert overl.16-02-1805
   te Hantum [boer] geh.06-09-1767 Holwert Grietje Oeges geb.
   1743 Holwert overl.13-06-1822 Hantum
   d.v.OegeJans geb Ternaard overl.1768 Holwert [boer en mennist] geh.30-01-1729 te Blija Tietje Wybrens Idskema
   geb.Oosternijkerk overl.voor 1751 Holwert [mennist]
   ouders Cornelis;
   3; Harmen Willems Jaarsma geb,Holwert overl.1787 Holwert
   [boer en mennist] geh.18-12-1740 Maaike Idses geb.Ternaard
   overl.voor 1761 Holwert [mennist]
   nu de rechte Jaarsmalijn;

   4; Willem Harmens geb.1687 Holwert overl.? geh.27-06-1716
   Trijntje Cornelis geb.Brantgum overl.voor 1722 Holwert
   [Willem was ook boer en mennist]
   5; Harmen Formers overl.1692 Holwert, boer op
   Jaarsmasate [zoon van Former Harmens en Rint Walles]
   geh, 18-12-1683 te Ternaard Atje Freerks d.v. Freerk Montes
   en Stijntje Alkes Romkema.
   bij Trijntje Cornelis geen verdere gegevens.
   morgen volgt de rest Klaas Jan.
   Groetjes Appy.

   ---- Original Message -----
   From: Klaas Jansen
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Tuesday, June 01, 2004 6:16 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Willem Kornelis Jaarsma & Engeltje Franzen


   Hallo

   Wie kan mij verder helpen met het voorgeslacht van:

   Willem Cornelis Jaarsma trouwde met Engeltje Franzen (Adema?), nadat
   zij op 18-12-1791 in Hantum, Hantumhuizen in ondertrouw zijn gegaan.
   Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Holwerd.
   Engeltje Franzen is geboren in ?1764 en overleden op 22-02-1847 in
   Westdongeradeel, 83 jaar oud (wanneer dit de juiste Engeltje is).

   Kinderen van Willem Cornelis en Engeltje Franzen:
   1 Grietje Willems Jaarsma, geboren in 1792, overleden op 14-12-1821
   in Westdongeradeel, 29 jaar oud. Grietje Willems trouwde, 20 jaar
   oud, op 26-03-1812 in Westdongeradeel [bron: BS Westdongeradeel
   (Mairie Ternaard) akte 5. Tresoar] met Anne Andries Mokma, 37 jaar
   oud. Anne Andries is geboren in 1775, zoon van Andries Annes Mokma en
   Antje Jans. Anne Andries is overleden op 04-06-1862 in
   Westdongeradeel, 87 jaar oud.
   2 Kornelis Willems Jaarsma, geboren in 1795. Kornelis is overleden op
   19-11-1834 in Westdongeradeel, 39 jaar oud. Kornelis:
   (1) trouwde, 21 jaar oud, op 19-04-1816 in Westdongeradeel [bron: BS
   Westdongeradeel (Mairie Ternaard) Akte 3. Tresoar] met Antje Jelles
   van der Meer, 25 jaar oud. Antje is geboren in 1791, dochter van
   Jelle Hettes van der Meer en Aukjen Thysses. Antje is overleden op 15-
   06-1825 in Westdongeradeel, 34 jaar oud.
   (2) trouwde, 32 jaar oud, op 18-09-1827 in Westdongeradeel [bron: BS
   Westdongeradeel akte 24. Tresoar] met Baukje Gerrits Wiedema, 31 jaar
   oud. Baukje Gerrits is geboren in 1796, dochter van Gerrit Jans
   Wiedema en Trijntje Douwes. Baukje Gerrits is overleden op 27-05-1831
   in Ferwerderadeel, 35 jaar oud.
   3 Frans Willems Jaarsma, geboren in 1796. Frans Willems is overleden
   op 16-04-1871 in Westdongeradeel, 75 jaar oud. Frans Willems trouwde,
   24 jaar oud, op 11-05-1820 in Westdongeradeel [bron: BS
   Westdongeradeel akte 10. Tresoar] met Wijtske Sjoerds Bottinga, 24
   jaar oud. Wijtske Sjoerds is geboren op 21-04-1796 in Leeuwarden,
   dochter van Sjoerd Theunis en Dieuke Thomas Bottinga. Zij is gedoopt
   op 15-05-1796 in Leeuwarden. Wijtske Sjoerds is overleden op 13-03-
   1825 in Westdongeradeel, 28 jaar oud.
   4 Maaike Willems Jaarsma, geboren in 1800. Maaike Willems is
   overleden op 12-01-1857 in Westdongeradeel, 57 jaar oud. Maaike
   Willems trouwde, 29 jaar oud, op 14-05-1829 in Wetsdongeradeel [bron:
   BS Westdongeradeel akte 11. Tresoar] met Nanne Botes Wieukstra, 27
   jaar oud. Nanne Botes is geboren in 1802, zoon van Bote Nannes
   Wieukstra en Siedske Sydses. Nanne Botes is overleden op 14-07-1856
   in Westdongeradeel, 54 jaar oud.
   5 Harmen Willems Jaarsma, geboren in 1804. Harmen is overleden op 10-
   10-1852 in Oostdongeradeel, 48 jaar oud. Harmen trouwde, 32 jaar oud,
   op 21-05-1836 in Westdongeradeel [bron: BS Westdongeradeel akte 36.
   Tresoar] met Baukjen Gerrits Wilman, 25 jaar oud. Baukjen is geboren
   in 1811, dochter van Gerrit Jakobs Wilman en Tietje Theodorus Wilman.
   Baukjen is overleden op 11-03-1875 in Dokkum, 64 jaar oud.

   Is dit dezelfde familie Jaarsma als in het Frysk Kertierstaeteboek op
   blz. 116 vermeld?

   Groeten

   Klaas Jansen   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com   Yahoo! Groups Sponsor
   ADVERTISEMENT

   ------------------------------------------------------------------------------
   Yahoo! Groups Links

   a.. To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

   b.. To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 10 messages in this topic