Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

20267Re: [Friesland-genealogy] Kloet en Ynia

Expand Messages
 • k.v.d.wal
  Apr 3, 2004
  • 0 Attachment
   Durk Sakes van der Kloet, geb. 20-11-1805, gedoopt 25-12-1805 Garijp, overl.
   Hardegarijp, 28-04-1886, 80 jaar, zoon van Sake Jans van der Kloet en Fintje
   Dirks de Weerd(t)
   Sake Jans van der Kloet, ged. 23-10-1740 Garijp, overl. 24-07-1826 Garijp,
   84 jaar, boer-schipper en winkelier, voor de kerk Garijp, beide van Garijp,
   29-05-1785
   Fintje Dirks de Weerd, geb. 20-03-1765, ged. 21-04-1765 Garijp, overl.
   27-12-1841 Garijp, 76 jaar, weduwe, dv. Dirk Jans en Sietske Martens ( zij
   hebben 10 kinderen waarvan 1 voor 1811 overlijdt)

   Sake Jans is zoon van Jan Romkes en Maaike Sakes, Jan Romkes geb. 12-12-1698
   ged. 15-02-1699 Rijperkerk, overl. ca. 1770 Garijp, boer te Siegerswoude (
   zijn naam wordt genoemd in "wandelingen van mijnen oud-oom den opzigter door
   de grietenij Tietjerksteradeel) kerk. huw. Garijp 31-05-1739, Maaike Sakes,
   geb. 30-08-1711 Garijp, overl. ca. 1778, dv. Sake Douwes en Tietje Oebeles.
   Zij hebben 6 kinderen waarvan Romke Jans de familienaam Kloosterman aanneemt
   en Tietje de familienaam Jonker.

   Jan Romkes is zoon van Romke Sjoerds en Tettje Jans, Romke Sjoerds is ged.
   06-08-1665 te Rinsumageest, overl. Garijp 1737/38 huwt kerk Hardegarijp
   beide van Rijperkerk, 17-03-1698. Zoon van Sjoerd Hedzers en Beitske Jelles.
   Tettje Jans 24-01-1677 ged. Rijperkerk, overl. ca. 1751 Garijp. ( 6 kinderen
   bekend)

   Sjoerd hedzers, ged. 14-03-1633 Tietjerk, overl. 1700-1705 Hardegarijp, huwt
   07-04-1661 Hardegarijp, hij van Rijperkerk, zij van Hardegarijp, Beitske
   Jelles, zij is dv. Jelle Meinses en Antje Romkes, ( zij hebben 7 kinderen
   waarvan 2x een Antje welke beide huwen) Sjoerd is zoon van Hedzer Sjoerds en
   Antje Gerrits kerk, huw 20-03-1636. Hedzer overlijdt voor 31-08-1662 want
   dan huwt de weduwe met de bijsitter Bote Feitzes, te Rijperkerk.

   Van Aaltje Inia/Ynia heb ik ook nog wel 4 gen. terug als je die wilt.

   Nou ik zat even voetbal te luisteren dus vandaar dit epistel maar even. Kun
   je weer vooruit. Karel

   -------Original Message-------

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Datum: 04/03/04 19:36:37
   Aan: Friesland Genealogie
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Kloet en Ynia

   Hallo allemaal

   Wie weet wie de ouders zijn van Dirk Sakes van der Kloet. Hij is op 25
   januari 1840 in Tietjerksteradeel gehuwd met Aaltje Jacobus Ynia. Zij is
   geboren in 1810 en overleden te Leeuwarden (?) op 13 oktober 1842. Zij is
   een dochter van Jacobus Fokkes Ynia en Jaike Jans Algera.

   Groeten Detje
   =============================
   Detje van der Laan
   detje81@...
   http://www.geocities.com/detje81 (genealogie en zelfgemaakte kaarten)
   http://www.angelfire.com/wy/vdlaan (genealogie, gezamenlijk)
   MSN: detje81@...
   Meld je nu aan bij de embossinglijst: embossing-subscribe@yahoogroups.com

   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo
   com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Yahoo! Groups Links

   To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

   To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 8 messages in this topic