Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

194Re: Reekers

Expand Messages
 • antoni g.meynders
  Oct 5, 1999
  • 0 Attachment
   Sietze Elsinga wrote:

   > From: Sietze Elsinga <sito@...>
   >
   > Op dinsdag 5 oktober 1999 1:22, heeft antoni g.meynders [SMTP:antoni_meynders@...] geschreven:
   > > From: "antoni g.meynders" <antoni_meynders@...>
   > >
   > > Hallo allemaal,
   > >
   > > Heeft iemand enige gegevens omtrent de volgende personen:
   > > Hendrik Jans Reekers geboren omstreeks 1730
   > > getrouwd omstreeks 1752 te Balk
   > > met Sjieuwke Pieters Pietersma, geboren omstreeks 1730
   > > Uit dit huwelijk:
   > > 1. Jan Hendrik Reekes, geb. Juni 1753 te Balk, overl. 22 Aug 1826 te
   > > Balk.
   > > Getrouwd met Baukjen Gerardus Pluim omstreeks 1797 te Balk
   > > 2.Pyter Hendriks Reekers, geb. omstreeks 1755 te Balk, getrouwd met
   > > Antie Tjeerds van der Wal omstreeks 1794
   > > 3. Zwaantje Hendriks Reekes, geb. omstreeks 1757 te Balk, overl. 11 Apr.
   > > 1834 te Joure. Getrouwd met Bernt Pieters Vos omstreeks 1775
   > > 4. Feikje Hendriks Reekes, geb. omstreeks 1764 te Balk, overl. 27 Juli
   > > 1813 te Balk. Getrouwd met Thomas Theunis van der Werf omstreeks 1785 te
   > > Balk
   > >
   > > Alle gegevens zijn welkom. Bij voorbaat mijn dank,
   > > Ton Meynders Abbotsford BC Canada
   > >
   > > > Genealogy yn Fryslan: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   > >
   > Hallo allemaal,
   >
   > Wel heb ik een Sjieuwke Pietersma geboren te Tjerkwerd in 1845:
   >
   > Sjieuwke Pietersma, geb. Tjerkwerd 1845, overl. Bolsward 11 juli 1871,
   > tr. Bolsward 10 mei 1868, Yette Johannes Flapper,
   > geb. Oldeclooster, gemeente Wonseradeel 30-09-1838,
   > zoon van Johannes Yettes Flapper en Taetske Lolles van der Meer
   >
   > Gegevens van haar ouders ontbreken.
   >
   > Met vriendelijke groeten,
   > Sietze Elsinga
   > sito@...
   > sietze@...
   > sietze.elsinga@...
   > http://members.tripod.lycos.nl/Sietze_Elsinga/index.html
   >
   > > Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/

   Beste Sietze

   Bedankt voor je reactie. Ik ben bang dat de Sjieuwke die jij hebt niet dezelfde is als de Sjieuwke waar ik
   naar zoek. Mijn Sjieuwke had al 4 kinderen voordat de jouwe aan trouwen dacht. Sjieuwke Pieters Pietersma was
   de oudste bekende maternal voorouder van mijn oma aan mijn vaders zijde. Mijn oma's naam was Sietske
   Reeke(r)s. Haar naam was op twee manieren gespeld op officieele stukken.
   Ton Meynders Abbotsford BC Canada
  • Show all 5 messages in this topic