Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

18556Re: [Friesland-genealogy] Bootsman (Wolvega/Oldelamer)

Expand Messages
 • Ronn Boef
  Jan 8, 2004
  • 0 Attachment
   Beste Johan, Jos en Appy (en meelezers),

   Ik werd toch wel heel nieuwsgierig naar hoe het nu precies zat met het
   voorgeslacht van Meindert Fokkes en Wyert Fokes van der Molen, vandaar
   dat ik maar even zelf in het archief ben gaan sneupen. De resultaten kun
   je zien op mijn (nieuwe!) pagina: http://www.boef.net/bootsman/ (zie
   Enkhuizen).

   Vriendelijke groet,
   Ronn

   P.S. Heb jij (ook) een Bootsman in de familie? Kijk eens op
   http://www.boef.net/bootsman/ Aanvullingen van harte welkom!


   johan voorberg wrote:

   >Dag Jos en Ron (Ron zie mijn eerdere info)
   >
   >Nog een duit in het zakje, maar wel door verder archief onderzoek te
   >onderbouwen:
   >
   >Fokke Wyerts heeft vermoedelijk als ouders:
   >
   >Weyert Sipkes, * Nieuweschoot ca. 1685, arbeider te Nijeholtswolde
   >(Quotisatie 1749, Weststellingwerf fol. 22) overl. na 1749, huwt II Wolvega
   >25-7-1727 Aaltje Aalberts uit Oldeholtpade, overleden voor 1749, weduwe van
   >Foeke Uylkes uit Wolvega (huw. Wolvega 16-3-1721; DTB 778), huwt I Wolvega
   >24-11-1709 Aafke Meinders uit Nieuweholtwolde.
   >Foeke/ Fokke kan dan het eerste kind uit het tweede huwelijk zijn als
   >(gelijk in Holland, Utrecht en Gelderland) het ook in Friesland de gewoonte
   >was het eerste kind uit het volgend huwelijk te vernoemen naar de overleden
   >echtgenoot/note (bij gelijkgeslacht) (?)
   >
   >NB. op dezelfde wijze kan Fokke's zoon Meindert naar een oudere broer
   >Meindert Weyerts zijn genoemd, maar deze speculatie verdient gedegen
   >onderzoek.
   >Bij de Quotisatie van 1749 blijkt Weyert Sipkes tweede vrouw reeds
   >overleden, terwijl hij nog 1 kind in huis heeft. Aangeslagen voor 7-17-0
   >
   >Johan Voorberg
   >
   >
   >>From: Jos Buisman <j.buisman@...>
   >>Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >>To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >>Subject: RE: [Friesland-genealogy] Bootsman (Wolvega/Oldelamer)
   >>Date: Tue, 06 Jan 2004 15:26:17 +0100
   >>
   >>Ronn,
   >>
   >>Het volgende stukje komt uit 'n mailtje dat Johan Voorberg uit Apeldoorn
   >>eens naar mij stuurde.
   >>
   >>- Meindert Fokkesz uit Holtwolde (poorterseed Enkhuizen 25-4-1785), huwt
   >>Antje Roelofs Boot(s)man uit Wolvega (poorterseed Enkhuizen 12-11-1790),
   >>dochter van Roelof Jans Bootsman en Trijntje Jans uit Sonnega/Wolvega
   >>[moeder Trijntje woont later ook in Enkhuizen; het nageslacht van Meindert
   >>en Antje neemt de moedersnaam Bootsman aan, iets wat rond Enkhuizen tot in
   >>het eind van de 19e eeuw vaker voorkomt].
   >>
   >>Dit komt uit zijn stamboom, dus ik zou zo zeggen mail hem eens.
   >>jvoorberg@...
   >>
   >>Als je wilt kan ik het een en ander in de Henkúzender boeken voor je
   >>opzoeken.
   >>
   >>Groeten,
   >>Jos Buisman
   >>
   >>
   >>-----Oorspronkelijk bericht-----
   >>Van: Ronn Boef [mailto:ronnboef@...]
   >>Verzonden: dinsdag 6 januari 2004 13:54
   >>Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >>Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Bootsman (Wolvega/Oldelamer)
   >>
   >>Hoi Appy,
   >>
   >>Bedankt voor je reactie! Met de door jou genoemde namen heb ik even
   >>gezocht op Tresoar.nl en daar onderstaande gegevens gevonden. 'Mijn'
   >>Meindert Fokkes, die trouwde met Antje Bootsman, is naar alle
   >>waarschijnlijkheid een oom van de door jou genoemde Fokke Weijers.
   >>Helaas zijn de doopgegevens (nog) niet online beschikbaar.
   >>
   >>En wat betreft Antje: tja, sommige dingen zullen we misschien wel nooit
   >>ontdekken, maar ik blijf hopen! ;-)
   >>
   >>Familie VAN DER MOLEN
   >>(beknopt overzicht gebaseerd op online gegevens en niet gecontroleerd in
   >>het archief!)
   >>
   >>I Foke / Fa(a)ke Weijerts
   >>Foke tr. Froukje?
   >>(Mogelijk tweede huwelijk Oldeholtpade 28-05-1771 als Faake Wyerts, van
   >>Oldeholtwolde, met Grietje Roelofs, van Oldeholtwolde.)
   >>Zijn kinderen:
   >>1. Wyert Fokes; geb. ca. 1746, volgt onder II
   >>2. Stijntje Fokes; geb. ca. 1754, ovl. Weststellingwerf 16-08-1831,
   >>weduwe, dochter van Foke Weyerts en Froukje
   >>3.? Meindert Fokkes; geb. ca. 1760. tr. Antje Roelofs Bootsman.
   >>
   >>II Wyert Fo(o)kes / Fa(a)kes van der Molen; geb. ca. 1746, ovl.
   >>Ooststellingwerf 19-10-1827
   >>Wyert tr. Oldeholtpade 22-05-1774 met Trientje Reinders; van Oranjewoud
   >>of Delfstrahuizen.
   >>Woonde (o.a.) te Nijelamer, nam de naam Van der Molen aan.
   >>Zijn kinderen:
   >>1. Froukjen Wyerts van der Molen; tr. waarschijnlijk Steggerda
   >>17-03-1799 met Kerst Jans, van Rotsterhaule
   >>2. Foke Wyerts van der Molen; volgt onder III
   >>3. Wiggertje / Wiegertje Wyerts van der Molen; geb. ca. 1786, ovl.
   >>Ooststellingwerf 12-08-1860. Zij tr. Steggerda 06-03-1808 met Jacob
   >>Jannes Zeephat; geb. ca. 1782, ovl. Ooststellingwerf 23-05-1846, zoon
   >>van Jannes Jakobs en Geesjen Dedden.
   >>4. Reintje Wyerts van der Molen; geb. ca. 1787, ovl. Weststellingwerf
   >>18-10-1815. tr. Weststellingwerf 06-04-1815 met Pieter Clazen Tip; geb.
   >>ca. 1773, ovl. Weststellingwerf 04-04-1845, gehuwd. Hij tr.2
   >>Weststellingwerf Weststellingwerf 22-01-1817 met Antje Wyben
   >>
   >>III Foke / Fokke / Fake / Take Wyerts van der Molen; geb. ca. 1777, ovl.
   >>Weststellingwerf 22-08-1852.
   >>Foke tr. Steggerda 16-05-1808 met Vroukje Dirks; van Steggerda.
   >>Bij de geboorte van Sipkjen in 1825 werd Vroukje vermeld als Froukjen
   >>Dirks de Vries. Zij is mogelijk identiek met "Vroukje Dirks Scholten,
   >>overleden Weststellingwerf 18 november 1831, oud 56 jaar, gehuwd"
   >>Uit dit huwelijk:
   >>1. Annegje Fokes van der Molen; geb. Nijeholtwolde 01-07-1811
   >>2. Wijert Fokes van der Molen; geb. Weststellingwerf 04-12-1813
   >>3. Trijntje Fokes van der Molen; geb. Weststellingwerf 18-08-1816
   >>4. Dirk Fokes van der Molen; geb. Weststellingwerf 11-09-1819, ovl.
   >>Weststellingwerf 20-02-1858. Dirk tr. Weststellingwerf 26-11-1857 met
   >>Eltje Hulsinga; ovl. na 1858.
   >>5. Reintje Fokes van der Molen; geb. Weststellingwerf 17-03-1822, ovl.
   >>Weststellingwerf 21-05-1853. Reintje tr. Weststellingwerf 22-05-1850 met
   >>Reinder Jans Zwier; geb. Weststellingwerf 27-11-1818, ovl.
   >>Weststellingwerf 04-03-1888, zoon van Jan Idzes Zwier en Janna Reinders.
   >>Hij tr.2 Weststellingwerf 07-09-1855 met Antje Geerts Leemburg; ovl.
   >>Weststellingwerf 07-09-1868. Hij tr.3 Weststellingwerf 23-01-1869 met
   >>Geertje Oenes van der Molen
   >>6. Sipkjen Fokes van der Molen; geb. Wolvega 19-05-1825, ovl.
   >>Weststellingwerf 11-03-1907. tr. Weststellingwerf 09-07-1851 met Jan
   >>Dubbelts Sijlstra/Zijlstra; geb. Schoterland (aang.) 20-12-1821, ovl.
   >>Weststellingwerf 29-04-1870, zoon van Dubbeld Bouwes Sijlstra en
   >>Femmigje Jans van de Legeweg.
   >>
   >>Onderstaande dames zijn mogelijk kinderen van een Fokke Roelofs van der
   >>Molen (geb. ca. 1755, ovl. Weststellingwerf 02-03-1825):
   >>* Antje Fokkes van der Molen; geb. ca. 1799, ovl. Weststellingwerf
   >>10-02-1832, ongehuwd.
   >>* Martzen Fokkes van der Molen; geb. ca. 1802, ovl. Weststellingwerf
   >>30-03-1864, weduwe. Zij tr. Weststellingwerf 21-04-1841 met Geert Klazes
   >>Lantenga
   >>* Ynske Fokkes van der Molen; tr. Weststellingwerf 10-07-1844 met Albert
   >>Zantman
   >>
   >>Groetjes,
   >>Ronn
   >>
   >>Appy de Vries (hotmail) wrote:
   >>
   >>
   >>
   >>>Ron;
   >>>is dit ook nog iets;
   >>>Fokke Weijers geh.? met Vroukje Derks
   >>>Annichjen geb,01-07/ged,11-08-1811 te Nijeholtwolde,
   >>>dit is het enige!
   >>>groetjes Appy.
   >>>van de Gosling fam; nog nooit Antje gevonden!
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>>
   >>> ----- Original Message -----
   >>> From: ronnboef
   >>> To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >>> Sent: Tuesday, January 06, 2004 11:07 AM
   >>> Subject: [Friesland-genealogy] Bootsman (Wolvega/Oldelamer)
   >>>
   >>>
   >>> Wie kan mij meer vertellen over onderstaand gezin? Kinderen zijn
   >>> mogelijk geboren in Wolvega/Oldelamer.
   >>>
   >>> Roelof Jans Bootsman; geb. Sonnega, ged. Wolvega 15-7-1714,
   >>> vermoedelijk overleden voor 1784, zoon van Jan Jannes Bootsman en
   >>> Jantje Roelofs.
   >>> Roelof tr. Oldelamer 22-4-1750 met Trijntje Jans; van Oldelamer, ovl.
   >>> na 1784. Trijntje was in 1784 getuige bij het huwelijk van haar
   >>> dochter Antje.
   >>>
   >>> Uit dit huwelijk:
   >>> 1. Antje Roelofs Bootsman; geb. Wolvega? 1765/1766, ovl. Enkhuizen
   >>> 11-09-1784. tr. Enkhuizen 11-09-1784 met Meindert Fokkesz; geb.
   >>> Olde-/Nijeholtwolde, ovl. Enkhuizen voor 1820, zoon van Fokke Wijers
   >>> en N.N.. De kinderen van Meindert en Antje voerden de familienaam
   >>> Bootsman.
   >>> 2. ? Trijntje Roelofs; genoemd als getuige bij de doop van Roelof
   >>> (1789) en Trijntje (1792) in Enkhuizen, beide kinderen van Meindert
   >>> Fokkesz en Antje Roelofs Bootsman.
   >>> 3. ? Jantje Roelofs; genoemd als getuige bij de doop van Fokke (1796)
   >>> in Enkhuizen, zoon van Meindert Fokkesz en Antje Roelofs Bootsman.
   >>>
   >>> Alle informatie over de familie(s) Bootsman is van harte welkom!
   >>>
   >>> Vriendelijke groet,
   >>> Ronn Boef
   >>>
   >>>
  • Show all 7 messages in this topic