Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

18319Re: [Friesland-genealogy] Binsma / Opsterland

Expand Messages
 • Bart de Vries
  Dec 31, 2003
  • 0 Attachment
   Arlene , Anna ea..

   Op de valreep van 2003 !
   Je bent toch nog goed bekend met de nederlandse taal sinds 1955.

   Bekende namen zijn de Boer , Boonstra , Sjoerd Alles en Antje
   Eebeles[Iebeles], Girbe Binnes Binsma.
   Van de eerste 2 zijn er een heleboel , vandaar dat ik ze ook niet allemaal
   heb , alleen gerelateerden.

   Zonder een groter handvat kan ik je niet op weg helpen , verzoeke dus meer
   info te verstrekken over wat je al weet.

   Prachtig die friese paarden , maar vanwaar deze belangstelling in US
   hiervoor ?
   Cowboy's berijden daar toch Mustangs ! HaHaHa !

   Het ter lezing aangereikte boek over Alle Sjoerds lijkt mij best de moeite
   waard . Maar inhoudelijk , waarover gaat dit boek feitelijk.
   RA in Leeuwarden is wel een eindje weg , al hoewel USA nog verder .Is het
   nog in een bibliotheek te lezen of echt voer voor de genealogen ?

   Misschien een aanvulling mbt inzending van Anna :
   Sixth generation
   32. Alle Eebeles ipv Alle Oedses ( PS is ook nog gehuwd met Hendrickjen
   Geerts )
   33.Sjouk Tjeerds ipv Jouck

   Vader x moeder van Alle Eebeles zijn Eebele Alles x Aeddie Sierds[Aeddu
   Sierts]
   Vader van Alle Eebeles is Alle Sjoerds , moeder mij niet bekend.
   Vader van Sjouk Tjeerds is Tjeerd Feitses , moeder mij niet bekend

   De gegevens aangereikt door Anna plus die van haar site hebben inmiddels de
   gaten gedicht mbt Binsma familie.
   Sytse Binnes Binsma x Albertje Roels Jonker staan in relatie met mijn
   grootvader Wiebe Jonker.
   Wytske Aukje Binsma x Hendrik de Vries staan in relatie met mijn vader ,
   Hendrik de Vries was een broer en dus oom van mij.
   Deze Binsma's hangen allemaal aan elkaar door de generaties heen.

   Het jaar afsluiten , wat mijn familie onderzoek betreft , kan dus eigenlijk
   niet meer stuk !
   Met dank aan ieder die hieraan zijn bijdrage leverde . Mag het komende jaar
   weer even succesvol zijn , is mijn wens medespeurders !

   Gr.
   Bart de Vries
   *De Liemers* calling
   Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
   ----- Original Message -----
   From: "Arlene De Boer" <arlene@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Wednesday, December 31, 2003 1:43 PM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Binsma / Opsterland


   Hallo,
   Groeten uit de United States. Ik ben al een tijdje lid, maar ik heb me nog
   niet voorgesteld. Arlene De Boer-Renkema, geboren in Grootegast, wonende in
   de US sinds 1955. Mijn moeder Janke Boonstra was in Drachten geboren. Ik
   ben een afstammeling van Benne Jelkes en Femke Goitsens die kwamen ook van
   Terwispel, ik weet niet wie hun ouders zijn, maar ik vermoed dat zij ook
   familie zijn van Girbe Binnes Binsma. Kunnen jullie mij daar ook zekerheid
   over geven? Bedankt voor alle moeite. Wij komen volgende week naar
   Nederland voor de Friese Hengsten Keuring, als ik het aan tijd heb, wil ik
   graag even naar het archyf om dat boek van Alle Sjoerds naar te kijken. Ik
   stam ook af van Sjoerd Alles en Antje Iebeles. Zijn die mischien ook in die
   lijn?

   Arlene

   _____

   From: Godwin Zwanenburg [mailto:godwinz@...]
   Sent: Wednesday, December 31, 2003 7:35 AM
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Binsma / Opsterland


   Beste Anna en Bert,

   Jullie zouden beide eens het boek met de nakomelingen van Alle Sjoerds
   moeten raadplegen. Dit is door Jan Piet Coehoorn samengesteld en aanwezig
   in Leeuwarden bij de genealogien (Tresaor). Hier zijn ongeveer 15000
   nakomelingen van Alle Sjoerds in beschreven. Nummer 16 is bijvoorbeeld een
   achterkleinzoon van Alle Sjoerds.

   Groetjes,

   Godwin   At 08:29 PM 30-12-03, Anna van Gelderen wrote:
   >Hallo Bart,
   >Sytze Binsma is één van mijn voorouders. Onderstaand de gegevens die ik
   >van hem heb, waarvan ik ze weer voor een groot deel heb ontvangen van
   >Jurjen Grijpstra (de oudere gegevens zijn dus niet het product van eigen
   >onderzoek). Mocht je meer details willen, dan kan ik je buiten de groep om
   >een bestand zenden. Zie ook mijn webpagina
   >www.xs4all.nl/~avangeld/Anna%20Boonstra.htm
   >Vriendelijke groet,
   >Anna van Gelderen
   >
   > FIRST GENERATION
   > 1. Girbe Binnes *BINSMA was born about 23 Jul 1756 in Terwispel (Ops,
   > Fr). He was christened on 8 Aug 1756 in Terwispel (Ops, Fr). He died on
   > 29 Oct 1825 in Opsterland (Fr).
   >
   > SECOND GENERATION
   >
   > 2. Binne OEDSES was born about 1715. He was a farmer (boer) in 1749 in
   > Hemrik (Ops, Fr). He was married to Wytske JITSES about 1740.
   >
   > 3. Wytske JITSES was born about 1720.
   >
   >THIRD GENERATION
   >
   >4. Oeds GURBES died before 21 Sep 1713.
   >
   >5. Hiltje SIETSES.
   >
   > FOURTH GENERATION
   >
   >8. Gurbe OEDSES was born in 1642. He died between 1718 and 1728. He was
   >a boer. He was married to Jeltje SIERDS about 1665.
   >
   >9. Jeltje SIERDS was born about 1645. She died after 7 Apr 1718
   >
   >FIFTH GENERATION
   >
   >16. Oeds ALLES was born before 1614. He died after 6 Nov 1673. He was
   >married to Fokje GURBES about 1640.
   >
   > 17. Fokje GURBES was born about 1610. She died after 6 Nov 1673.
   >
   > 18. Sierd JANS was born about 1620. He died before 19 Dec 1663. He
   > was married to Sierdje BINNES about 1645.
   >
   > 19. Sierdje BINNES was born about 1620.
   >
   > SIXTH GENERATION
   >
   > 32. Alle OEDSES ? was born about 1585. He was married to Jouck about
   1610.
   >
   > 33. Jouck was born about 1585.
   >
   >34. Gurbe MINSES was born about 1580. He died before 17 Nov 1631. He
   >was married to Trijn Sjoerds JELKEMA about 1610.
   >
   >35. Trijn Sjoerds JELKEMA was born about 1580. She died after 1640.
   >
   >36. Jan GAUKES ? was born about 1590. He died before 16 Apr 1649.
   >
   >37. Froukje TJEERDS ? was born about 1590. She died after 16 Apr 1649.
   >
   >38. Binne SIERDS was born about 1585.
   >
   >39. Wietske WOBBES.
   >
   >SEVENTH GENERATION
   >
   >70. Sjoerd Jelkes JELKEMA was born about 1535. He died after 1578.
   >
   >71. Aukje SIERDS.
   >
   >72. Gauke ALBERTS ? was a boer.
   >
   >74. Tjeerd ANNES ?.
   >
   >75. Ypkje JELMERS ?.
   >
   >76. Sierd BINNES was born about 1545. He was dorprechter, ontvanger,
   >kerkvoogd en bijzitter van Opsterland.
   >
   >EIGHTH GENERATION
   >
   >152. Benne SYWERTS ? was born about 1510.
   >
   >
   >
   >----- Oorspronkelijk bericht -----
   >Van: Bart de Vries
   >Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   >Verzonden: dinsdag 30 december 2003 20:06
   >Onderwerp: [Friesland-genealogy] Binsma / Opsterland
   >
   >
   >LS
   >
   >Wie zouden de ouders zijn van Girbe Binnes en Sytze Binnes , die
   >allebeiden huwden 30 april 1780 voor de kerk te Hemrik en beiden hebben
   >de familie naam Binsma aangenomen :
   >
   >- Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik
   >DTB nr. 567, 1747 - 1811
   >Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 april 1780, Hemrik
   >Man: Girbe Binnes, Hemrik
   >Vrouw: Uilkjen Atses, Hemrik
   >
   >- Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik
   >DTB nr. 567, 1747 - 1811
   >Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 april 1780, Hemrik
   >Man: Sytse Binnes, Hemrik
   >Vrouw: Hylkjen Luitjerns, Wijnjeterp
   >NB: zij is afkomstig van Wijnjeterp of Duurswoude
   >
   >
   >Met belangstelling zie ik bericht tegemoet.
   >Gr.
   >Bart de Vries
   >*De Liemers* calling
   >Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
   >
   >[Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>
   >
   >Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   >juli 1999 geposte berichten staat op
   >http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   >Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >To visit your group on the web, go to:
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/
   >
   >To unsubscribe from this group, send an email to:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >Your use of Yahoo! Groups is subject to:
   > http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >[Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>
   >
   >Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   >juli 1999 geposte berichten staat op
   >http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   >Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >To visit your group on the web, go to:
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/
   >
   >To unsubscribe from this group, send an email to:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >Your use of Yahoo! Groups is subject to:
   > http://docs.yahoo.com/info/terms/   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   <http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/>

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Yahoo! Groups Sponsor


   ADVERTISEMENT

   <http://rd.yahoo.com/SIG=12c0m8sl1/M=266841.4316200.5507732.1261774/D=egroup
   web/S=1705040837:HM/EXP=1072960248/A=1911858/R=0/*http:/www.lifescapeinc.com
   /picasa/landing.php?capid=222&caId=1987> click here


   <http://us.adserver.yahoo.com/l?M=266841.4316200.5507732.1261774/D=egroupmai
   l/S=:HM/A=1911858/rand=792672926>

   _____

   Yahoo! Groups Links
   * To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

   * To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>


   * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service
   <http://docs.yahoo.com/info/terms/> .


   [Non-text portions of this message have been removed]


   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Yahoo! Groups Links

   To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

   To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Your use of Yahoo! Groups is subject to:
   http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 18 messages in this topic