Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

18288Re: [Friesland-genealogy] Binsma / Opsterland

Expand Messages
 • Anna van Gelderen
  Dec 30, 2003
  • 0 Attachment
   Hallo Bart,
   Sytze Binsma is één van mijn voorouders. Onderstaand de gegevens die ik van hem heb, waarvan ik ze weer voor een groot deel heb ontvangen van Jurjen Grijpstra (de oudere gegevens zijn dus niet het product van eigen onderzoek). Mocht je meer details willen, dan kan ik je buiten de groep om een bestand zenden. Zie ook mijn webpagina www.xs4all.nl/~avangeld/Anna%20Boonstra.htm
   Vriendelijke groet,
   Anna van Gelderen

   FIRST GENERATION
   1. Girbe Binnes *BINSMA was born about 23 Jul 1756 in Terwispel (Ops, Fr). He was christened on 8 Aug 1756 in Terwispel (Ops, Fr). He died on 29 Oct 1825 in Opsterland (Fr).

   SECOND GENERATION

   2. Binne OEDSES was born about 1715. He was a farmer (boer) in 1749 in Hemrik (Ops, Fr). He was married to Wytske JITSES about 1740.

   3. Wytske JITSES was born about 1720.

   THIRD GENERATION

   4. Oeds GURBES died before 21 Sep 1713.

   5. Hiltje SIETSES.

   FOURTH GENERATION

   8. Gurbe OEDSES was born in 1642. He died between 1718 and 1728. He was a boer. He was married to Jeltje SIERDS about 1665.

   9. Jeltje SIERDS was born about 1645. She died after 7 Apr 1718

   FIFTH GENERATION

   16. Oeds ALLES was born before 1614. He died after 6 Nov 1673. He was married to Fokje GURBES about 1640.

   17. Fokje GURBES was born about 1610. She died after 6 Nov 1673.

   18. Sierd JANS was born about 1620. He died before 19 Dec 1663. He was married to Sierdje BINNES about 1645.

   19. Sierdje BINNES was born about 1620.

   SIXTH GENERATION

   32. Alle OEDSES ? was born about 1585. He was married to Jouck about 1610.

   33. Jouck was born about 1585.

   34. Gurbe MINSES was born about 1580. He died before 17 Nov 1631. He was married to Trijn Sjoerds JELKEMA about 1610.

   35. Trijn Sjoerds JELKEMA was born about 1580. She died after 1640.

   36. Jan GAUKES ? was born about 1590. He died before 16 Apr 1649.

   37. Froukje TJEERDS ? was born about 1590. She died after 16 Apr 1649.

   38. Binne SIERDS was born about 1585.

   39. Wietske WOBBES.

   SEVENTH GENERATION

   70. Sjoerd Jelkes JELKEMA was born about 1535. He died after 1578.

   71. Aukje SIERDS.

   72. Gauke ALBERTS ? was a boer.

   74. Tjeerd ANNES ?.

   75. Ypkje JELMERS ?.

   76. Sierd BINNES was born about 1545. He was dorprechter, ontvanger, kerkvoogd en bijzitter van Opsterland.

   EIGHTH GENERATION

   152. Benne SYWERTS ? was born about 1510.   ----- Oorspronkelijk bericht -----
   Van: Bart de Vries
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Verzonden: dinsdag 30 december 2003 20:06
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Binsma / Opsterland


   LS

   Wie zouden de ouders zijn van Girbe Binnes en Sytze Binnes , die allebeiden huwden 30 april 1780 voor de kerk te Hemrik en beiden hebben de familie naam Binsma aangenomen :

   - Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik
   DTB nr. 567, 1747 - 1811
   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 april 1780, Hemrik
   Man: Girbe Binnes, Hemrik
   Vrouw: Uilkjen Atses, Hemrik

   - Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik
   DTB nr. 567, 1747 - 1811
   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 april 1780, Hemrik
   Man: Sytse Binnes, Hemrik
   Vrouw: Hylkjen Luitjerns, Wijnjeterp
   NB: zij is afkomstig van Wijnjeterp of Duurswoude


   Met belangstelling zie ik bericht tegemoet.
   Gr.
   Bart de Vries
   *De Liemers* calling
   Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries

   [Non-text portions of this message have been removed]


   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Yahoo! Groups Links

   To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/

   To unsubscribe from this group, send an email to:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com

   Your use of Yahoo! Groups is subject to:
   http://docs.yahoo.com/info/terms/


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 18 messages in this topic