Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

178Re: de Vries-Lemstra-Borger

Expand Messages
 • Lex Bennink
  Sep 29 1:54 PM
  • 0 Attachment
   Beste Andrys,

   In je bericht schrijf je Nederlands in de aanhef, het overzicht wordt echter
   in het Fries weergegeven. Ik kwam hier redelijk uit en vond daarin niet de
   door mij gezochte Willem Lieuwes Boonstra (alias de Vries) welke geboren
   moet zijn rond 1766 in het Friese, zijn dochter Hilligje Willems de Vries
   (alias Boonstra) werd in Smilde geboren op 28-08-1798 en is in mijn
   kwartierstaat nummer 65. In je bericht over dit onderwerp van 28-09 schrijf
   je ook Nederlands. Ik ben bang dat een aantal deelnemers van de lijst moeite
   hebben met het Frysk. Zou je een volgende keer ook Nederlands kunnen
   weergeven? (Ik weet dat Hazadata dat prima kan!)

   Ciao en groet, Lex Bennink

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Andrys Stienstra <andrys@...>
   Aan: Friesland-genealogy@onelist.com <Friesland-genealogy@onelist.com>
   Datum: woensdag 29 september 1999 22:08
   Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] de Vries-Lemstra-Borger


   |From: "Andrys Stienstra" <andrys@...>
   |
   |Ik had mijn vraag eerder op deze lijst moeten stellen, dat had mij
   vanmiddag
   |een paar uurtjes zoekwerk bespaard.... (Maar ik heb me uitstekend
   vermaakt!)
   |Hieronder volgt een kwartierstaatje van Annigje Altes de Vries, met daarin
   |de gegevens van Yntze van der Honing en Anne Hielke Lemstra en de door mij
   |zelf gevonden gegevens.
   |
   |Mei freonlike groetnis / Met vriendelijke groeten / With kindest
   |regards,
   |
   |@ndrys Stienstra, Burgum (Frl)
   |
   |
   | -- I --
   |
   | 1 Annigje Altsdr de Vries, berne te Aldlemmer om ende by 1788, wenjend
   |te
   | IJsselham en yn it Mar, stoarn d�r op 4 desimber 1868.
   | (Hja wie troud mei Gauke Jacobs Borger, arbeider, berne te Jobbegea

   KNIP
  • Show all 7 messages in this topic