Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

17795Re: [Friesland-genealogy] site treoar

Expand Messages
 • Cnelis
  Nov 29, 2003
  • 0 Attachment
   Hallo Els.
   Vanmorgen voor je naar Tresoar geweest.
   Gen 579-160 is een heel verhaal van 4 pagina's.
   Aan dhr Rijksarchivaris.
   Amsterdam 5 mei 1922.
   Er worden gegevens opgestuurd van Wijbo en Jacobus en Theodorus Erneorus?? Mebius en
   hun huwelijkspartners.
   Er werd gevraagd om nadere inlichtingen.
   Afz.L de Vries hoofd ??? school te Amsterdam Jan Hanzenstraat 5.
   Als je hierover meer wilt weten wil ik de pagina's wel copieeren en per post toezenden.
   Slecht leesbaar door een handschrift wat,behalve hoofdletters, zeer vlak is.
   Maar ja schoolmeester he.
   Stuur dan je adres maar op.

   Gen 606-404. Het hele verhaal hier Els.
   Leens 1-11-1949
   Op 11-5-1836 trouwden te Leeuwarden (Lwd) Froukje(Vroukje) Wietzes van Dam en
   Yntze Wiebrens Kromhout van der Meer.
   Wilt u mij even meedelen hoe z'n ouders heetten en uit welke gemeente Kromhout v.d.Meer kwam?
   In de huwelijksakte die ik heb ingezien staat Heerenveen maar of dit nu Schoterland Haskerland
   of Aengwirden was weet ik niet meer.
   Hoogachtend (geen naam er onder)

   Gen 606-423
   Lwd 1 Nov 1949.
   Aan de weled.heer A.v. Dam te Leens.
   Te Heerenveen(Sch) werd 12 feb/17mrt 1805 geb/gedoopt Yntze zoon van Wybren Baukes en
   Aaltje Alts welk echtpaar ter plaatse(ingeschreven W.B. Cromhout) huwde 27 mei 1798 .
   Wybren overleed te Heerenveen(Sch) 23-2-1813 oud 43 jr.
   Zijn vrouw is vermoedelijk na 1842(eindjaar der registersten rijksarchieve) overleden.
   Rijksarchivaris in Friesland.

   Els veel plezier ermee en ik hoop dat je er wat aan hebt.
   Groeten uit Leeuwarden.
   Cor.

   ----- Original Message -----
   From: Dolf en Els Dijkink
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, November 27, 2003 2:24 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] site treoar


   Hallo,

   Op de site van tresoar onder collectie genealogiën 1 vind ik:

   Kromhout Gen 579 jg 1922 - 160

   Kromhout van der Meer Gen 606 jg 1949 - - 404, 423

   Wie kan voor mij nakijken wat hierin te vinden is over deze namen.

   Bij voorbaat mijn hartelijke dank

   Groetjes uit Vianen
   Els


   knip-knip


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 6 messages in this topic