Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

17612Re: [Friesland-genealogy] Metje van der Heide/Geertje Thomas Cramer

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Nov 20 5:39 AM
  • 0 Attachment
   Melle,

   Wat die geboorteaktes van de dochters van Jean Herman en Neeltje Reins Zijlstra betreft zou je via info@... kunnen informeren of de op de site vermelde gegevens overeenkomen met de inhoud van de aktes. Als er inderdaad een fout is gemaakt bij het overnemen, sla je 2 vliegen in 1 klap: jij hebt de juiste gegevens en Tresoar kan de incorrecte gegevens corrigeren, m.a.w. everybody happy :-)

   Met vriendelijke groet,
   Nynke van den Hooven.


   ----- Original Message -----
   From: Melle van der Heide
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, November 20, 2003 1:55 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Metje van der Heide/Geertje Thomas Cramer


   Hallo allemaal.

   Ik zit met een aantal vragen over nakomelingen van Eeuwe Johannes van der Heide.

   Hieronder vindt u wat we tot nu toe hebben van de nakomelingen van Eeuwe Johannes. Er duiken nogal
   wat raadsels op bij zijn eerste 2 kinderen:

   Van Mettje is geen geboorteakte te vinden. Zij is dan ook waarschijnlijk in Antwerpen geboren. Van
   Jean Herman(ook daar geboren, akte ingezien) is een huwelijk bekend:

   Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1851
   Man: Jean Herman van der Heide
   Vrouw: Neeltje Reins Zijlstra
   Datum: 8 november 1851 Akte nr. 76

   Dan duiken er vier aktes op met dochters:

   2) Geboorteakte Wymbritseradeel, 1853
   dochter van Johannes Eeuwes van der Heide en Neeltje Reins Zijlstra
   3) Geboorteakte Wymbritseradeel, 1855
   dochter van Johannes Eeuwes van der Heide en Neeltje Reins Zijlstra
   4) Geboorteakte Wymbritseradeel, 1857
   dochter van Johannes Eeuwes van der Heide en Neeltje Reins Zijlstra
   5) Geboorteakte Wymbritseradeel, 1859
   dochter van Johannes Eeuwes van der Heide en Neeltje Reins Zijlstra

   Hierbij wordt echter een Johannes Eeuwes genoemd als vader. Dit is de vader van Jean Herman. Zou
   hij zijn vaders naam hebben aangenomen? Of is het gewoon een typefout bij het verwerken(de naam
   van de opa ingetypt?) van de gegevens?

   <knip>

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 7 messages in this topic