Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

174Re: de Vries-Lemstra-Borger

Expand Messages
 • Yntze van der Honing
  Sep 28, 1999
   At 09:19 PM 9/28/99 +0100, you wrote:
   >From: "Andrys Stienstra" <andrys@...>
   >
   >Voor mevrouw Platt uit Dordrecht ben ik op zoek naar:
   >
   >ALT SJOUKES DE VRIES, tr. (waar?) 27-1-1788 met ENGELTJE RENKES LEMSTRA
   >(beide van Oldelamer?).
   >
   >Hun dochter ANNIGJE ALTSDR DE VRIES, geb. Oldemarkt, tr (waar, wanneer?) met
   >GAUKE JACOBS BORGER, geb. Akkrum (wanneer?), overl. 11-5-1846, wonend De
   >Knipe.
   >
   >Zij hebben een zoon: JACOB GAUKES BORGER, geb. of ged. Langezwaag 17-3-1821.
   >Deze trouwde:
   > 1. Nieuw-Beijerland 15-6-1850 met ELISABETH VAN BELLE.
   > Uit dit huwelijk een doodgeboren dochter, geb. Nieuw-Beijerland
   >19-4-1851
   > 2. Nieuw-Beijerland 11-6-1854 met CORNELIA VAN BOCHOVE.
   >
   >Op GenLias vond ik RINKE GAUKES BORGER, getr. Schoterland 27-3-1853 met
   >Hiltje Ruurds Bakker.
   > Uit dit huwelijk:
   > GAUKE RINKES BORGER, geb. r.1854, overl. Rauwerderhem 8-12-1911,
   > wrsch. getr. Idaarderadeel 13-5-1880 met ANTJE ALBERTS HEMPENIUS
   > Uit dit huwelijk
   > wrsch. RINKE GAUKES BORGER, getr Idaarderadeel 4-6-1908 met AFKE BOKMA
   >
   >Mei freonlike groetnis / Met vriendelijke groeten / With kindest regards,
   >
   >@ndrys Stienstra, Burgum (Frl)
   >
   >>Genealogy yn Frysl�n: http://users.telekabel.nl/andrys/frgen/
   >

   LEMSTRA

   Engeltje Renkes (Rinkes) LEMSTRA zou een zuster kunnen zijn van Aaltje
   Rinkes (Renkes), gehuwd met mijn voorvader Jan Jurjens, wier kinderen
   (onder wie ook een Annigje) zich eveneens LEMSTRA noemden. (Aaltje Rinkes
   was zijn tweede echtgenote, van wie ik NIET afstam.) Dit gezin woonde in
   Rottum en Nieuweschoot, dus niet ver van Oldelamer. De kwartieren van deze
   (gezusters?) Rinkes heb ik niet uitgezocht.


   BORGER

   Hiervoor kan misschien contact worden opgenomen met Ms. Tani Borger-Pratt
   die ook een homepage heeft. Zij zou familie zijn van Elias Annes Borger uit
   Joure. Als ik het mij goed herinner, staat zij vermeld op de lijst van Henk
   Vosmeijer, en ook met vragen en/of antwoorden in RootsWeb. De naam Gauke
   wordt vooral aangetroffen in (hoofdzakelijk de oostelijke helft van)
   Opsterland, o.a. ook in de familie Koster.
  • Show all 7 messages in this topic