Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

1736Re: [Friesland-genealogy] Zoektocht

Expand Messages
 • Bert Huizenga
  Aug 7, 2000
   Beste Detje, Hartelijk dank voor je reaktie. Zo uit het hoofd weet ik nog
   weinig van deze familie, maar ik zit momenteel met een PC-probleem. Ik kom
   hier later graag op terug. Vriendelijke groeten, Bert.
   ----- Original Message -----
   From: Detje van der Laan <detje@...>
   To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   Sent: Sunday, August 06, 2000 8:36 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Zoektocht


   > Hallo Bert en alle anderen
   >
   > Mogelijk heb je wat aan de volgende Huizinga's. Ik heb mogelijk hier en
   daar
   > nog meer gegevens, zoals nageslacht met een andere naam, of meer gegevens
   > over ouders van de echtegenoten.
   >
   > Gezinnen uit van der Laan
   > -- HUIZENGA --
   >
   > 1 Auke Jelles Huizenga, arbeider, geboren te Surhuizum op 9 oktober 1864,
   > overleden te Groningen op 17 februari 1946, begraven te Surhuizum Hier
   rust
   > het stoffelijk overschot
   > van onze lieve vrouw en moeder
   > Antje A. Postma
   > echtgenoote van A.J. Huizinga
   > geb. te Surhuizum 25 jan. 1871
   > overl. te Groningen 3 dec. 1941
   > en van onze geliefde vader
   > Auke Jelles Huizinga
   > geb. te Surhuizum 9 oct. 1864
   > overl. te Groningen 17 febt. 1946
   > Zalig zijn de dooden
   > die in den Heere sterven., 81 jaar oud, zoon van Jelle Aukes Huizenga (4)
   en
   > Aukje IJbeles Vaatstra.
   > Hij is getrouwd te Buitenpost op 17 mei 1890 met Antje Annes Postma,
   geboren
   > te Surhuizum op 25 januari 1871, overleden te Groningen op 3 december
   1941,
   > begraven te Surhuizum, 70 jaar oud, dochter van Anne Haijes Postma
   > (arbeider) en Janke Jans van der Leij.
   >
   > 2 Auke Jelles Huizenga.
   > Hij was gehuwd met Pietje Halbes Brouwer.
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Jelle Aukes Huizenga, geboren te Surhuisterveen in het jaar 1839, zie 4.
   >
   >
   > 3 H. Huizenga.
   > Hij was gehuwd met Eelkje Fennema, geboren te Suameer in het jaar 1919,
   > vertrokken op 15 september 1937 van Suawoude naar Heeg, vertrokken op 19
   > maart 1948 van Heeg naar Leeuwarden, dochter van Martinus Fennema
   > (veehouder) en Grietje Kooi.
   >
   > 4 Jelle Aukes Huizenga, arbeider, geboren te Surhuisterveen in het jaar
   > 1839, overleden te Surhuizum op 21 februari 1925, begraven aldaar, 86 jaar
   > oud, zoon van Auke Jelles Huizenga (2) en Pietje Halbes Brouwer.
   > Hij is getrouwd te Buitenpost op 14 mei 1864 met Aukje IJbeles Vaatstra,
   > geboren te Oostermeer in het jaar 1841, overleden voor 1887, hoogstens 46
   > jaar oud, dochter van Ybele Freerks Vaatstra (kuiper en kuipersknecht) en
   > Hiltje Johannes van der Woude.
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Auke Jelles Huizenga, geboren te Surhuizum op 9 oktober 1864, zie 1.
   >
   > 2 Hendrik Jelles Huizenga, geboren te Surhuizum in het jaar 1884,
   verdronken
   > aldaar op 19 februari 1894 Hendrik is door het ijs gezakt, in de poel bij
   de
   > fam. S. Schors., begraven aldaar, 10 jaar oud.
   >
   >
   >
   > -- HUIZENGA --
   >
   > 5 Ybele Rienks HUIZENGA, geboren in het jaar 1794, ge > Hij is getrouwd te
   Tietjerksteradeel op 14 april 1816 met Jantje Romkes
   > KLOOSTERMAN, geboren op 19 september 1793, ge > oktober 1844, 51 jaar oud,
   dochter van Romke Jans (boer) en Hylkje Jans.
   >
   >
   >
   >
   > -- HUIZINGA --
   >
   > 6 Catharinus Huizinga.
   > Hij was gehuwd met Anna.
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Pierkje Huizinga, zie 19.
   >
   >
   > 7 Fred Huizinga, geboren te Highland (Indiana) op 31 mei 1936.
   > Hij is getrouwd te Chicago op 27 juni 1958 met Janet Bosma, geboren te
   > Chicago op 22 februari 1935, dochter van Klaas Bosma en Anna van der Laan.
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Cynthia Huizinga, geboren te Chicago op 16 augustus 1959.
   >
   > 2 Darlene Huizinga, geboren te Oak Lawn op 21 december 1961.
   >
   > 3 Lynda Huizinga, geboren te Oak Lawn op 4 februari 1965.
   >
   > 4 Thomas Huizinga, geboren te Oak Lawn op 8 juni 1967.
   >
   >
   > 8 Jan Tjallings Huizinga.
   > Hij was gehuwd met Geertje Egberts Conradi.
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Janke Jans Huizinga, geboren te Kooten op 23 mei 1869, zie 18.
   >
   >
   > 9 Minse Huizinga.
   > Hij was gehuwd met Trijntje Rijkles.
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Rijkele Minzes Huizinga, geboren te Sijbrandahuis (onder Aalsum) op 29
   > juli 1775, zie 12.
   >
   >
   > 10 Minse Rijkeles Huizinga, boerenknecht, geboren te Lioessens op 4
   oktober
   > 1810, zoon van Rijkele Minzes Huizinga (12) en Martsens Jacobs.
   > Hij is getrouwd te Oostdongeradeel op 21 mei 1840 met Grietje Klazes
   > Holwerda, dienstmeid, geboren te Brantgum op 13 maart 1803, gedoopt aldaar
   > op 27 maart 1803, overleden te Waaxens op 1 maart 1880, 76 jaar oud,
   dochter
   > van Klaas Wijbes Holwerda (schoolmeester) en Amarenske Jacobs
   (arbeidster).
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Rijkele Huizinga, geboren te Waaxens rond 1841, zie 11.
   >
   >
   > 11 Rijkele Huizinga, boerenarbeider, geboren te Waaxens rond 1841, zoon
   van
   > Minse Rijkeles Huizinga (10) en Grietje Klazes Holwerda.
   > Hij is getrouwd te Westdongeradeel op 16 mei 1872 met Janke Heins
   Holwerda,
   > geboren te Brantgum op 17 september 1832, overleden aldaar op 11 april
   1921,
   > 88 jaar oud, dochter van Hein Jans Holwerda (turfschipper) en Hiske Eintes
   > Halbetsma.
   >
   > 12 Rijkele Minzes Huizinga, geboren te Sijbrandahuis (onder Aalsum) op 29
   > juli 1775, zoon van Minse Huizinga (9) en Trijntje Rijkles.
   > Hij is getrouwd te Morra op 23 oktober 1808 met Martsens Jacobs, geboren
   te
   > Lioessens op 15 februari 1786, gedoopt aldaar op 12 maart 1786, overleden
   te
   > Morra op 7 juni 1843, 57 jaar oud, dochter van Jacob Martens (schoenmaker)
   > en Neeltje Durks.
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Minse Rijkeles Huizinga, geboren te Lioessens op 4 oktober 1810, zie 10.
   >
   >
   > 13 Sijvert Huizinga.
   > Hij was gehuwd met Evertje Jans.
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Sjoerd Huizinga, geboren te Hallum in het jaar 1767, zie 14.
   >
   >
   > 14 Sjoerd Huizinga, dorpwagter, geboren te Hallum in het jaar 1767,
   wonende
   > te Lioessens, zoon van Sijvert Huizinga (13) en Evertje Jans.
   > Hij was gehuwd (1) met Baukje Liebbes, overleden voor 1837.
   > Hij is getrouwd te Metslawier op 18 januari 1838 (2) met Neeltje Elzinga,
   > geboren te Oosternijkerk op 28 januari 1800, overleden te Lioessens op 10
   > juni 1840, 40 jaar oud, dochter van Fetse Jacobs Elzinga (landbouwer) en
   > Baukje Dijkstra.
   > (Zij is daarnaast getrouwd te Metslawier op 21 december 1820 (1) met Jan
   > Kuipers, garrdenier, gedoopt te Morra op 6 september 1767, wonende te
   > Lioessens, overleden in het jaar 1838, 71 jaar oud, zoon van Minze
   Hendriks
   > (arbeider) en Baukje Jans.)
   >
   >
   >
   >
   > -- HUIZENGA --
   >
   > 15 Wiepke Huizenga.
   > Zij was gehuwd met Geert Hinderikus Hummel.
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Annechien Hummel, geboren te Groningen op 12 april 1902, overleden te
   > Hellevoetsluis op 14 juli 1980, 78 jaar oud.
   > Zij was gehuwd met Gerrit Vaatstra, geboren te Huizum op 31 oktober 1890,
   > overleden te Groningen op 28 juni 1938, 47 jaar oud, zoon van Wieberen
   > Wittes Vaatstra (wisselwacht) en Jantje Sikkema.
   > (Hij was later gehuwd met Johanna Groen.)
   >
   >
   >
   >
   >
   > -- HUIZINGA --
   >
   > 16 Annechien Huizinga.
   > Zij is getrouwd te Smilde op 30 november 1906 met Hendrik Klok, geboren te
   > Smilde op 15 september 1884, zoon van Kornelis Klok en Jantje Postema.
   >
   > 17 Hiltje Lieuwes Huizinga.
   > Zij was gehuwd met Ype Jans Jousma, zoon van Jan Ypes Jousma en Jantje
   > Folkerts Wierstra.
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Lieuwe Ypes Jousma, arbeider.
   > Hij was gehuwd met Trijntje van der Velde.
   >
   >
   > 18 Janke Jans Huizinga, geboren te Kooten op 23 mei 1869, overleden te
   > Drachten op 28 augustus 1945, 76 jaar oud, dochter van Jan Tjallings
   > Huizinga (8) en Geertje Egberts Conradi.
   > Zij is getrouwd te Drachten op 18 mei 1889 met Wietze Martens de Vries,
   > veehouder Ureterp, geboren te Opeinde (Sm) op 25 april 1864, overleden te
   > Ureterp op 27 oktober 1940, 76 jaar oud, zoon van Marten Harmens de Vries
   > (landbouwer) en Froukje Rinzes Douma.
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Marten de Vries, geboren te Drachten op 20 februari 1890.
   >
   > 2 Geertje de Vries, geboren te Smallingerland op 30 november 1892.
   >
   > 3 Harm de Vries, geboren te Drachten op 3 april 1894.
   >
   > 4 Froukje de Vries, geboren te Ureterp rond 1896, overleden aldaar rond
   > 1919, ongeveer 23 jaar oud.
   >
   > 5 Tjalling de Vries, geboren te Drachten op 6 september 1898.
   >
   > 6 Jan de Vries, geboren te Drachten op 25 april 1901.
   >
   > 7 Wietze de Vries, geboren te Ureterp op 25 april 1901, overleden aldaar
   > rond 1903, ongeveer 2 jaar oud.
   >
   > 8 Wietske de Vries, geboren te Drachten op 5 december 1902.
   >
   > 9 Baukje de Vries, geboren te Opsterland op 24 mei 1909.
   >
   > 10 Jeltje de Vries, geboren te Opsterland op 16 september 1911.
   >
   >
   > 19 Pierkje Huizinga, dochter van Catharinus Huizinga (6) en Anna.
   > Zij is getrouwd te Tietjerksteradeel op 8 maart 1968 met Gerrit Tadema,
   > caf,houder, geboren te Eastermar (Frl) op 27 september 1942, wonende te
   > Sk-lenboarch, overleden in het jaar 1995, 53 jaar oud, zoon van Gaele
   Tadema
   > (melkrijder en landbouwer) en Geertje Janke Borger.
   > Uit dit huwelijk:
   >
   > 1 Catharinus Tadema.
   >
   > 2 Margreeth Anneke Tadema.
   >
   > 3 Gerard Gaele Tadema.
   >
   >
   > Dit overzicht is gemaakt op zondag 6 augustus 2000 met Haza-Data 7.2 door:
   > Detje van der Laan
   > detje@...
   > http://www.geocities.com/Heartland/Lake/3846
   > http://www.angelfire.com/wy/vdlaan (gezamenlijke homepage)
   > 0511-521556
   >
   > Reacties of commentaar is altijd van harte welkom.
   >
   > Groetjes Detje
   > ----- Original Message -----
   > From: Bert Huizenga <x_huizenga@...>
   > To: <Friesland-genealogy@egroups.com>
   > Sent: Sunday, August 06, 2000 1:12 PM
   > Subject: [Friesland-genealogy] Zoektocht
   >
   >
   > Ben op zoek naar alle info over de families HUISENGA, HUISINGA, HUIZENGA
   en
   > HUIZINGA. Verder speciale interesse voor Johannes Rinses, Rinse Johannes,
   > Tjalling Rinses uit Veenwouden. Bedankt !
   >
   >
   > [De niet-tekstgedeelten van dit bericht werden verwijderd]
   >
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
  • Show all 10 messages in this topic