Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

17256Re: [Friesland-genealogy]Jelsma

Expand Messages
 • Appy de Vries (hotmail)
  Oct 27, 2003
   Bart;
   weet jij misschien wanneer,
   Wiebe Jans [Plantinga] geb;/ged; is,overl;01-12-1817 L;zwaag [geh; 1773]
   en ouders? en is deze Hiltje Ekkes geb;1753 overl;
   10-01-1827 te L;zwaag een zus van Korneliske Ekkes?
   groetjes Appy.

   ----- Original Message -----
   From: Bart de Vries
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Monday, October 27, 2003 3:13 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy]Jelsma


   Betty en Karel , zie volgende gegevens ;

   Parenteel van Ibele[Eebele][Ebele] Jelles Jelsma 27-10-2003
   paibjeje.rtf   I.1 Ibele[Eebele][Ebele] Jelles Jelsma, geboren 1764 te Lippenhuizen
   (gezindte: DG), overleden op 28-10-1816 om 18:00 uur te
   Lippenhuizen/Opsterland.

   Gehuwd voor de kerk op 16-05-1784 te /Opsterland met Meintje Jans Kijkman,
   geboren 1758 te Lippenhuizen (gezindte: DG), overleden op 09-11-1824 om
   17:00 uur te Lippenhuizen, dochter van Jan Sytzes en Jakobjen Willems.

   Uit dit huwelijk:

   1. Jan Ibeles Jelsma, boer, geboren op 13-02-1785 te Lippenhuizen,
   overleden op 03-07-1851 te Kortezwaag/Opsterland op 66-jarige leeftijd.

   Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 13-05-1810 met Trijntje
   Hendriks Bonstra, 23 jaar oud, geboren op 20-08-1786 te Lippenhuizen,
   overleden op 14-09-1819 om 02:00 uur te Terwispel op 33-jarige leeftijd,
   dochter van Hendrik Bonnes Bonstra, boer, en Aukjen Alles.

   Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 27-04-1820 te /Opsterland met Grietje
   Wiebes Plantinga, 24 jaar oud, dienstmeid, geboren op 08-01-1796 te
   Langezwaag, overleden op 25-09-1825 te Terwispel op 29-jarige leeftijd,
   dochter van Wiebe Jans Plantinga, huisman, en Hiltje Ekkes, arbeidster.

   Gehuwd (3) op 41-jarige leeftijd op 09-03-1826 te /Opsterland met Lamkjen
   Harmens Meester, 24 jaar oud, geboren op 06-02-1802 te Bovenknijpe,
   overleden op 09-06-1837 te Kortezwaag/Opsterland op 35-jarige leeftijd,
   dochter van Harmen Roelofs Meester en Sytske Folkerts Bouma, arbeidster.

   2. Jelle Ybeles Jelsma, huisman, geboren op 15-02-1786 te
   Lippenhuizen, overleden op 01-01-1868 op 81-jarige leeftijd.

   Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-11-1813 te /Opsterland met Sytske Egberts
   van der Meulen, 17 jaar oud, geboren op 31-03-1796 te Boornbergum, gedoopt
   op 18-05-1796 te Boornbergum, overleden op 20-08-1874 te
   Pella,Marion,Iowa-USA op 78-jarige leeftijd, dochter van Egbert Egberts van
   der Meulen en Ynske Bonnes Altena.

   3. Otte Ibeles Jelsma, geboren op 01-09-1788 te
   Lippenhuizen/Opsterland, overleden op 06-05-1859 te Lippenhuizen/Opsterland
   op 70-jarige leeftijd.

   Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 12-05-1821 te /Opsterland met Martje Oeges
   van der Wagen, 31 jaar oud, geboren op 12-05-1790, overleden op 19-12-1829
   te Lippenhuizen/Opsterland op 39-jarige leeftijd.

   4. Lipkjen Ibeles Jelsma, geboren op 08-09-1790 te Lippenhuizen,
   overleden op 15-04-1879 om 13:00 uur te Lippenhuizen op 88-jarige leeftijd.

   Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-07-1814 te /Drachten/Smallingerland met
   Berend Bordzes Bordzinga, geboren ca 1772 te Noorderdrachten, zoon van
   Bordze Berends en Trijntje Heinzes.

   5. Jakobjen [Jacoba] Iebeles [Ybeles] Jelsma, geboren op 18-11-1792
   te Lippenhuizen, overleden op 12-01-1875 te Rotsterhaule/Schoterland op
   82-jarige leeftijd.

   Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-05-1816 te /Opsterland met Albert Bouwes
   van der Meulen, 23 jaar oud, boer, geboren op 21-11-1792 te Lippenhuizen,
   gedoopt op 16-12-1792 te Lippenhuizen, overleden 01-06=1858 te
   Lippenhuizen/Opsterland, zoon van Bouwe Alberts van der Meulen, landbouwer,
   en Trijntje Teijes.

   6. Siemon Iebles Jelsma, boer , voerman, geboren op 19-12-1794 te
   Lippenhuizen, overleden op 17-04-1888 te Lippenhuizen/Opsterland op
   93-jarige leeftijd.

   Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-05-1816 te Lippenhuizen/Opsterland met
   Jentjen Reinders Apperloo[Apperlo], 23 jaar oud, geboren op 14-10-1792 te
   Wanneperveen, overleden op 21-09-1865 te Lippenhuizen/Opsterland op
   72-jarige leeftijd, dochter van Reinder Durks Apperloo en Aaltje Wichers
   Knol.

   7. Sijtze Ibeles Jelsma, boer, geboren op 26-02-1797 te
   Lippenhuizen, overleden op 30-08-1875 om 08:00 uur te Kortezwaag/Opsterland
   op 78-jarige leeftijd.

   Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 09-05-1823 te /Opsterland met Jeltje
   Gialts Bergsma, 29 jaar oud, boerinne, geboren op 08-12-1793 te Terwispel,
   overleden op 13-10-1830 om 06:00 uur te Langezwaag op 36-jarige leeftijd,
   dochter van Gialt Tjietzes en Hiltje Binnes, boerinne.

   Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 01-09-1831 te Beetsterzwaag/Opsterland
   met Hiltje Jans de Vries, 30 jaar oud, geboren op 20-01-1801 te Langezwaag,
   overleden op 09-05-1897 om 00:30 uur te Oudehorne/Schoterland op 96-jarige
   leeftijd, dochter van Jan Bientzes [Bjinses] de Vries, boer, en Wytske
   Hendriks.

   8. Wijbe Ybeles Jelsma, arbeider, geboren op 20-01-1800 te
   Lippenhuizen, overleden op 21-05-1868 te Bergum/Tietjerksteradeel op
   68-jarige leeftijd.

   Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-11-1825 te /Tietjerksteradeel met
   Hijlkjen Jochums Kortlander, 26 jaar oud, geboren op 11-10-1799 te
   Bergum/Tytsjerksteradiel, overleden op 18-07-1857 te Bergum op 57-jarige
   leeftijd, dochter van Jochum Jans Kortlander, arbeider, en Antje Idzes.

   9. Ebbe Ibeles Jelsma, geboren op 23-03-1802 te Lippenhuizen,
   overleden op 11-03-1865 om 06:30 uur te Lippenhuizen op 62-jarige leeftijd.

   Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-06-1825 te /Opsterland met Gerben Annes
   (arbeider) de Boer, 26 jaar oud, geboren op 25-12-1798 te Oudega, gedoopt op
   13-01-1799 te Oudega, overleden op 08-07-1848 te Lippenhuizen/Opsterland op
   49-jarige leeftijd, zoon van Anne Jans de Boer, boer, en Tjitske Oedzes.

   10. Gaitske Ibeles Jelsma, geboren op 07-03-1805 te Lippenhuizen,
   overleden op 04-05-1895 om 07:30 uur te Lippenhuizen op 90-jarige leeftijd.

   Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-05-1829 te /Opsterland met Anne Jelles
   Jeensma, geboren ca 1796, overleden op 31-01-1863 te /Opsterland.   Gr.
   Bart de Vries
   *De Liemers* calling
   Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
   ----- Original Message -----
   From: "k.v.d.wal" <karelvdwal@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Monday, October 27, 2003 9:07 AM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy]


   ============================================
   Yahoo! Groups Sponsor
   ADVERTISEMENT
   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 4 messages in this topic