Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

16923compliment aan tresoar

Expand Messages
 • Betty
  Oct 2, 2003
  • 0 Attachment
   Hallo Groep,
   Volgende wil ik jullie niet onthouden, omdat ik dit zelf héél positief en stimulerend vind.


   Naar aanleiding van uw e-mail waarin u aangeeft dat u een foutje in één van onze databases heeft gevonden kan ik meedelen dat u gelijk heeft en dat wij dit zullen herstellen. Trijntje Teyes is bij haar overlijden inderdaad 65 jaar i.p.v. 56 jaar. Om technische redenen worden de zoekdatabases op het internet echter niet direct maar pas na een groot aantal mutaties ververst. Bedankt voor uw reactie. Voor meer foutmeldingen houden wij ons aanbevolen.

   Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Johan Steendam, medewerker bestandsbeheer
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 2 messages in this topic