Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

15912Re: [Friesland-genealogy] Hansma's in Dantumadeel

Expand Messages
 • tsjip klynstra
  Jul 3, 2003
   Hallo Henk,

   Zoals Hessel de Vries al suggereerde, is het nr. 6 Sipke Hanses
   die in 1811 een familienaam aanneemt en wel (althans volgens de
   site van het Ryksargyf) de naam Hanstra. Ik heb de originele
   akte niet gezien, dus of daar inderdaad Hanstra staat of
   misschien toch Hansma dient nog geverifieerd te worden. In ieder
   geval komt de naam Hanstra verder niet meer voor in deze
   familie. Sipke Hanses overlijdt in 1812 onder de naam Hansma en
   zo heten ook al zijn nazaten.

   De jongste broer van Hans Sipkes (nr. 7), Heine Sipkes, leeft
   nog wel in 1811 en neemt de naam Klynstra aan, vandaar mijn
   interesse.

   De ouders van Hans en Heine Sipkes waren Sipke Hanses en Tziedts
   Gabes, getrouwd te Hardegarijp op 29 maart 1717. Hier loopt ook
   bij mij het spoor dood, ondanks intensieve naspeuringen heb ik
   geen spoor kunnen vinden van de ouders van Sipke Hanses en
   Tziedts Gabes.

   Ik zal volgende week contact met je opnemen op je prive
   emailadres om te kijken of we wat gegevens kunnen uitwisselen.

   Met vriendelijke groet,

   Tsjip Klynstra
   Amsterdam
   Op 1-07-2003 om 20:57 h. schreef Henk Schuring:

   > Hallo Tsjip Klynstra

   >

   > Bedankt voor je bericht. Ik geef de namen van de Hansma's tot
   waar het spoor doodt loopt.

   >

   > 1. Klaske Hansma (mijn moeder), geboren 18 feb. 1912 te
   Tietjerk.

   >

   > 2. Ybele Hansma (vader van 1) geboren 26 okt.1886 te
   Dantumadeel, huwt op 5 mei 1906 Rinske Plantenga te Dantumadeel,
   overl. 20 jan 1962 te Wouterswoude.

   >

   > 3. Hans Jacobs Hansma (grootvader van 1) geboren 3 maart 1849
   te Dantumadeel, huwt op 18 mei 1871 Trijntje Wytzes Blom te
   Dantumadeel, overl. 9 juli 1923 te Dantumadeel.

   >

   > 4. Jacob Hanzes Hansma (overgrootvader van 1) geboren 29 nov.
   1823 te Dantumadeel, huwt op 5 mei 1844 Hiltje Ybeles Hofman te
   Dantumadeel, overl. 17 jan.1877 te Dantumadeel.

   >

   > 5. Hans Sipkes Hansma (betovergrootvader van 1) geboren 28
   juli 1776 te Veenwouden, huwt op 21 feb. 1819 Antje Jacobs de
   Vries te Dantumadeel, overl. 16 mei 1829 te Dantumadeel.

   >

   > 6. Sipke Hanses Hansma (oudvader van 1) geboren in 1752 te
   Veenwouden, wonende te Bergum, huwt (1) in 1775? Jitske Wytzes,
   huwt (2) met Antje Cornelis (huwelijks datum onbekend), overl.17
   feb.1812 te Bergum, begraven te Veenwouden.

   >

   > 7. Hans Sipkes (oudgrootvader van 1) geboren ca 1720 te
   Veenwouden, huwt Sjoukjen Daniels, (huwelijksdatum onbekend),
   geboren ca 1725 te Veenwouden.

   >

   > Verdere gegevens heb ik niet kunnen vinden. Het schijnt dat de
   familienaam Hansma reeds in 1811 bestond.

   >

   > Met vriendelike groeten

   >

   > Henk Schuring
  • Show all 5 messages in this topic