Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

15565Re: [Friesland-genealogy] de groot/gegageerd Engelsch militair

Expand Messages
  • Streekstra
    May 29, 2003
      Appy e.a.

      Dit duidt er inderdaad meer op dat Bartje als Oranjeklant de benen heeft genomen en in vreemde(Engelsche) krijgsdienst is gegaan,misschien als een soort "bevrijder".en later in het leger van de prins later Koning 1 terechtgekomen .
      Willem 1 landde trouwens bij Scheveningen 30 nov.1813 als prins en werd pas 2 dagen later op verzoek van van Hoogendorp en met zijn eigen volledige goedkeurende instemming Koning.
      Zo is dus het Koninkrijk der Nederlanden geboren.
      Deze Koning had veel militairen nodig en het maakte hem niet uit of het voormalige vijanden waren of wat dan ook.
      De militie bleef in stand en de Koninklijke Militaire Willemsorde werd uitgevonden enz.
      Aan de Oost moest nodig iets gedaan worden, Belgie begon tegen te pruttelen, kortom flink wat werk aan de winkel voor onze koning-koopman en een flink aantal militairen.
      Dus Bartelt Yntses ,als militair, had brood op de plank en kon dus overal terechtkomen.
      Koning Willem 1 heeft diverse malen na zijn kroning Friesland bezocht, maar een biografie gaat nu hier iets te ver.
      Het is leuk om hierover toch wat feiten en zo te lezen,

      Succes,

      P.N.S
      ----- Original Message -----
      From: Appy de Vries (hotmail)
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Sent: Thursday, May 29, 2003 1:27 PM
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] de groot/gegageerd Engelsch militair


      Peter;
      bedankt voor je uitleg, eerlijk gezegd
      had ik gedacht ,misschien was hij wel smokkelaar!!
      maar denk toch eerder aan Oranjegezindt, en wel hierom;
      in 1798 werden in Nieuwehorne [geb;plaats van Bartelt Yntses]
      2 vrijheidsbomen uit de grond getrokken [ in 1795 geplant ,jou bekend]
      door let wel, Bartelt Yntses [24j] zijn broer Jelle Yntses [23j] plus aanhang
      en onder invloed van een of andere vloeistof! [straf wordt niet vermeld]
      dit uit ; Rare kostgangers in Heerenveen en Haskerland door de eeuwen heen;
      dit wilde ik even kwijt.
      groetsjes Appy ook de Groot
      ----- Original Message -----
      From: Streekstra
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Sent: Thursday, May 29, 2003 11:51 AM
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] de groot/gegageerd Engelsch militair


      Appy e.a.

      Ik denk dat het hier gaat om een van oorsprong Friese(betaalde)beroepsmilitair (gage of
      soldijof katje) in Engelse dienst.
      (soldier of fortune a.h.w.)
      In de post-Napoleontische tijd zwierven nog wat restanten van Engelsche en andere landen
      van de expeditielegers van de coalitie tegen Napoleon door Europa.
      Het zou me niet verbazen als deze man hoorde bij de (v.n.l.Engelsche) toepenmacht die onze
      koning Willem I in Noord-Holland aan land zette.

      Als dat zo is,dan kan je natuurlijk niet uitsluiten dat hij zijn bruid uit het heitelân
      meegenomen heeft en ik weet niet waar terechtgekomen is, misschien zelfs in Engeland.

      Minder waarschijnlijk is dat hij heeft meegedaan aan de veldtocht tegen de Belgen die zo
      nodig van ons af moesten(van Speyck en zo) maar het kan.
      Hier ligt een grootse taak voor je,
      Succes,

      Groeten,
      P.N.S.

      In het
      ----- Original Message -----
      From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Thursday, May 29, 2003 10:06 AM
      Subject: [Friesland-genealogy] de groot


      beste allemaal
      wie weet wat deze aantekening
      betekend?
      Bartelt Yntses [de Groot] bij huw;
      27-12-1820 in Schoterland
      [44j] met Aukje Gerrits Kramer
      Bartelt is dan; gegageerd Engels militair;
      neem aan betaald?
      wat was dan zijn functie?en waarom Engels?
      en waar zou ik iets daarover kunnen vinden?
      heb hun overlijdens nooit kunnen vinden!
      ben benieuwd ! groetjes Appy.


      Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      of: http://go.to/frgen .

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999
      geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


      Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/


      Yahoo! Groups Sponsor
      ADVERTISEMENT
      Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      of: http://go.to/frgen .

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


      [Non-text portions of this message have been removed]


      Yahoo! Groups Sponsor
      ADVERTISEMENT
      Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      of: http://go.to/frgen .

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.      [Non-text portions of this message have been removed]
    • Show all 6 messages in this topic