Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

15547Re: [Friesland-genealogy] Sjirck tjerks Eilander

Expand Messages
 • ubo kooijinga
  May 27, 2003
  • 0 Attachment
   Op een vraag van mij naar een vergelijkbare situatie,
   kreeg ik van Herman de Wit het volgende antwoord:

   "De meest voor de hand liggende is dat er geen sociale
   dwang was om te trouwen op dat moment.
   http://geneaknowhow.net/faq/recht/onwettigheid.htm
   geeft al aan dat er in de eerste helft van de 19e eeuw
   een piek in ons land te zien is van samenlevende
   stellen met kinderen die ongehuwd waren. Door de
   economische toestand was er simpelweg geen geld voor
   dat soort dingen.
   Bekend is mij ook dat er b.v. in Groningen (platteland
   met name) in de 18e eeuw heel gewoon was als een
   ongehuwd paar samenleefde en kinderen kreeg; men huwde
   soms veel later of zelfs helemaal niet. Het was in die

   streek blijkbaar sociaal gezien geen probleem, sterker
   nog, het was bijna een algemeen verschijnsel.
   Het pas later trouwen kan tenslotte ingegeven zijn
   door het ouder wordende eerste kind. Op een gegeven
   moment werd het verschil wellicht merkbaar tussen de
   familienamen van kind en natuurlijke vader. Bij
   negatieve invloeden naar het kind toe kan dit b.v. de
   aanleiding zijn geweest voor de ouders om alsnog (in
   stilte?) te huwen.

   Vr.gr.,
   Herman de Wit
   --
   webmaster:
   http://geneaknowhow.net/"

   groet, Ubo Kooijinga

   --- alice bakewell <alicebakewell@...> wrote:
   > Hallo Atty,
   >
   > Ik ben blij dat niet meer mensen hier het antwoord
   > niet op weten, ik weet
   > echt niet wat ik hier over moet denken. Je kan wel
   > eens gelijk hebben. Wat
   > ook vreemd is dat de kinderen die trouwen niet
   > eerder hun eigen kinderen
   > erkenen en niet eerder trouwen dan na de aktes zijn
   > gerectificeerd wat mij
   > ook vreemd aankomt. Zolas Oeds Ties die zijn eerste
   > kind geboren word in
   > 1840 en pas in 1856
   > gaat trouwen hij heeft dan al 4 kinderen, de akte
   > word in 1855
   > gerectificeerd. Dit zelfde gaat ook voor Tettje Ties
   > De Vries die word
   > veranderd tot Tettje Sjierks Eilander, trouwd pas na
   > de acte is
   > gerectificeerd in 1853, Janke in 1850. en Wytze in
   > 1854. Allemaaal hadden ze
   > al een of twee kinderen voordat ze gaan trouwen en
   > ze trouwen na dat de
   > aktes worden gerectificeerd. Ja het blijft een
   > puzzel.
   > Op een pesonalijke vraag dat me al een tijdje bezig
   > houd, Atty heb jij
   > vroeger in de eerste Koestraat gewoont in
   > leeuwarden? Ik kende daar vroeger
   > een Atty de Waard, mijn naam was toen Akkie visser.
   > In ieder geval bedankt, groetenAlice
   >
   > >From: "Atty de Waard" <atty.dewaard@...>
   > >Reply-To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > >To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Sjirck tjerks
   > Eilander
   > >Date: Tue, 27 May 2003 19:35:32 +0200
   > >
   > >Dag Alica,
   > >
   > >Bij dit verhaal slaat mijn fantasie een beetje op
   > hol!
   > >
   > >Het lijkt mij dat vader Eilander zijn Caatje enige
   > tijd (of voorgoed) in de
   > >steek heeft gelaten en dat weduwnaar Tie de Vries
   > zich (als weduwnaar van
   > >Jeltje Jans) over de dame heeft ontfermd en enige
   > kinderen heeft verwekt.
   > >
   > >Geboorten regio 4: oost Friesland
   > >Geboorteakte Achtkarspelen, 1822
   > >Aangiftedatum 29 augustus 1822, akte nr. 117
   > >Wytze Ties de Vries, geboren 27 augustus 1822
   > >Zoon van Tie Jilles de Vries en Kaatje Jans Zannema
   > >N.B. Tweeling; aangever erkent de vader te zijn;
   > kind overleden in
   > >1823
   > >
   > >Ik vind ook dat de tekst van sommige rectificaties
   > daar wel op duiden. De
   > >kinderen hebben dan later, ongelukkig met hun
   > "onwettigheid" alsnog de naam
   > >van de vader aangenomen. Maar dat "Ties" bleef
   > staan, als herinnering aan
   > >hun werkelijke (maar onwettige) pappa.
   > >
   > >Geboorten regio 4: oost Friesland
   > >Geboorteakte Achtkarspelen, 1827
   > >Aangiftedatum 17 januari 1827, blad nr. 7
   > >Wytze Ties Eilander, geboren 14 januari 1827
   > >Zoon van Sjierk Tjerks Eilander en Kaatje Jans
   > Sannema
   > >N.B. Akte gerectificeerd bij vonnis van de
   > rechtbank d.d. 14 november
   > >1854 te Leeuwarden waarbij "Kaatje Jans Sannema"
   > wordt vermeld als
   > >wettige huisvrouw van "Sjierk Tjerks Eilander"
   > >
   > >Wat vind je van deze mogelijkheid?
   > >
   > >Gegevens over Tie Jilles:
   > >
   > >DTBL regio 4: oost Friesland
   > >Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen
   > >DTB nr. 28, 1772 - 1810
   > >Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 juni 1789,
   > Surhuisterveen
   > >Man: Tie Jilles, Surhuisterveen
   > >Vrouw: Jeltje Jans, Surhuisterveen
   > >Gestandaardiseerde namen: TEE JELLES en JELTJE JANS
   > >
   > >Overlijdens regio 4: oost Friesland
   > >Overlijdensakte Achtkarspelen, 1831
   > >Aangiftedatum 4 februari 1831, blad nr. 4
   > >Tie Jelles de Vries, overleden 3 februari 1831, oud
   > 70 jaar, weduwnaar
   > >
   > >En nog een dochter van het echtpaar Tie Jilles en
   > Jeltje Jans:
   > >
   > >Huwelijken regio 5: oost Friesland
   > >Huwelijksakte Smallingerland, 1834
   > >Man: Sytze Gerrits Postma, oud 26 jaar, geboren:
   > Drachten
   > >Ouders: Gerrit Sytzes Postma en Antje Uiltjes
   > >Vrouw: Jantje Ties de Vries, oud 27 jaar, geboren:
   > Surhuisterveen
   > >Ouders: Ties Jelles de Vries en Jeltje Jans
   > >Datum: 10 mei 1834 Akte nr. 14
   > >
   > >Tja, het blijft gissen.
   > >
   > >Groet, Atty de Waard
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   _________________________________________________________________
   > STOP MORE SPAM with the new MSN 8 and get 2 months
   > FREE*
   > http://join.msn.com/?page=features/junkmail
   >
   >


   __________________________________
   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Calendar - Free online calendar with sync to Outlook(TM).
   http://calendar.yahoo.com
  • Show all 11 messages in this topic