Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

15174Teyema

Expand Messages
 • Cisca Born
  May 4, 2003
   Hallo allemaal,

   in mijn boekenkast vond ik het boekje "Langs oude Friese windmolens",
   door G.D. Wijnja.

   In dit boekje staan foto's en ansichtkaarten met een omschrijving
   erbij.
   Ik vond in het boek een foto van DONKERBROEK, waarop een molen staat.
   De volgende tekst staat erbij:

   In 1664 wordt er al een korenmolen op het oosten van Donkersbroek
   aangegeven. In de tijd toen de belasting op het gemaal moest worden
   betaald, woonden er bij de molen twee controleurs die moesten toezien
   op de hoeveelheden graan, die er gemalen werden. Aan de molen was ook
   een bakkerij verbonden. MEINE v.d. WULP was de laatste molenaar,
   totdat de molen in 1922 werd afgebroken. Op de west stond de
   korenmolen van TEYEMA, een voormalige watermolen, en ook heeft er nog
   een runmolen in Donkerbroek gestaan. De molen op de foto is naar alle
   waarschijnlijkheid die van TEYEMA.

   Ik weet niet of deze gegevens bekend zijn bij de mensen die de
   familie TEYEMA uitzoeken, maar ik hoop dat iemand hier wat aan heeft.

   Groeten van Cisca Born


   Altijd op zoek naar de familie Born.
  • Show all 8 messages in this topic