Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

14348Re: [Friesland-genealogy] Popke Popkes Teijema

Expand Messages
 • Lieuw033
  Mar 4, 2003
  • 0 Attachment
   Paul,
   Ik kan je niet helpen maar in mijn familie komt Nienske Popke(s) Teyema voor
   als echtgenote van Fokke Lieuwes van der Lieuw. Ik geef eerst maar even wat
   gegevens van haar.
   Ze is geboren 02.06.1857 te Langezwaag, ovl. 16.08.1944 A'dam en gehuwd op
   03.09.1890 te A'dam.
   Mag ik aannemen dat jouw Popke de vader is van Nienske ?
   Moet je eerlijk bekennen dat ik ook nog niet echt op zoek ben geweest naar
   haar ouders.
   Als ik het tegenkom hoor je meteen van me, groet
   Fokke van der Lieuw

   ----- Original Message -----
   From: <Paul.Teijema@...>
   To: <friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Tuesday, March 04, 2003 8:53 AM
   Subject: [Friesland-genealogy] Popke Popkes Teijema


   Ik ben onderstaand persoon kwijtgeraakt.
   Weet iemand of hij getrouwd is, en waar hij overleden is.
   Het gaat om: Popke Popkes Teijema , geboren 10-03-1815 te Langezwaag
   Tijdens de volkstelling van 1828 woont hij nog bij zijn ouders Popke Sijtze
   Teijema
   en Albertje Sijtzes de Vries in Langezwaag.
   Hij heeft dan als beroep Timmerknegt.
   In het bevolkingsregister Gemeente Opsterland van 1849 komt hij niet meer
   voor.
   Bij voorbaat dank voor de hulp
   Paul Teijema te Amsterdam
   ---------------------------------------------------------------------------
   This message (including any attachments) is confidential and may be
   privileged. If you have received it by mistake please notify the sender by
   return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised
   use or dissemination of this message in whole or in part is strictly
   prohibited. Please note that e-mails are susceptible to change.
   ABN AMRO Bank N.V. (including its group companies) shall not be liable for
   the improper or incomplete transmission of the information contained in
   this communication nor for any delay in its receipt or damage to your
   system. ABN AMRO Bank N.V. (or its group companies) does not guarantee that
   the integrity of this communication has been maintained nor that this
   communication is free of viruses, interceptions or interference.
   ---------------------------------------------------------------------------

   Dit bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. Wanneer u
   dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan
   onmiddellijk per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te
   verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde
   verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. U wordt erop gewezen dat
   e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. ABN AMRO Bank N.V. (en
   haar groepsmaatschappijen) is niet aansprakelijk voor de onjuiste en
   onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht noch voor mogelijke
   vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als
   gevolg van dit bericht. ABN AMRO Bank N.V. (en haar groepsmaatschappijen)
   staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is
   gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of
   vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 6 messages in this topic