Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

14342Re: Popke Popkes Teijema

Expand Messages
 • Peter van Veen <peter@van-veen.net>
  Mar 4, 2003
   Paul

   Ik heb aardig wat gegevens over Teijema's - Mijn site is toe aan een update
   (daar word hard aan gewerkt!) maar je kunt er mischien wat uithalen:
   htp://www.van-veen.net/genealogy/

   Popke Pokes staat er nog niet op maar ik heb wel een Popke gevonden die
   overleden is in 1908 op 85 jarige leeftijd. Dat komt niet overeen met een
   geboorte datum van 1815 maar ik heb geen Popke Teijema's gevonden die
   rond 1823 geboren zijn - misschien de moeite waard om verder te
   onderzoeken

   uit het Ryksargyf online:
   Overlijdensakte Opsterland, 1908
   Aangiftedatum 5 maart 1908, akte nr. 46
   Popke Teyema, overleden 4 maart 1908, oud 85 jaar, weduwnaar

   Peter van Veen, Londen
   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "van 't Zet" <vtzet@c...> wrote:
   > Paul schreef:
   >
   > Ik ben onderstaand persoon kwijtgeraakt.
   > Weet iemand of hij getrouwd is, en waar hij overleden is.
   > Het gaat om: Popke Popkes Teijema , geboren 10-03-1815 te Langezwaag
   > Tijdens de volkstelling van 1828 woont hij nog bij zijn ouders Popke Sijtze
   > Teijema en Albertje Sijtzes de Vries in Langezwaag.
   > Hij heeft dan als beroep Timmerknegt.
   > In het bevolkingsregister Gemeente Opsterland van 1849 komt hij niet meer
   > voor.
   > Popke Popkes Teyema is geen zoon van Popke Sytses
   >
   > Sietse Popkes Teyema
   > huwt met Stijntje Sjoerds in 1769
   > hebben in 1811 4 kinderen
   > o.a Popke Sietses overleden 13 oktober 1842, 69 jaar gehuwd
   > hij huwt 1798
   > Froukjen Geerts
   > zij hebben in 1811, 5 kinderen
   > op 10 maart 1815 wordt een zoon Popke geboren
   > Popke Popkes. woont in 1828 niet bij zijn ouders maar bij zijn broer
   > Sytze Popkes Teyema gehuwd met Albertje Sietses de Vries
   > op 1 mei 1823.
   > Zij hebben geen zoon die Popke heet, terwijl er in het Raf
   > wel een Popke Sytzes Teyema voorkomt. die gehuwd is met Martzen Jeips
   > Bosma.
   > de kinderen van dit echtpaar worden vermoemd naar Sytze en Albertje
   > naar Jeip en Aaltje, de ouders van Martzen,
   >
   > Het blijft een raadsel, misschien is hij opgevoed door zijn broer en
   > schoonzus
   > Carla van `t Zet
  • Show all 6 messages in this topic