Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13584Re: [Friesland-genealogy] Re: Familie berichten Sneeker Nieuws blad - DISCUSSIE GESLOTEN

Expand Messages
 • Liekele HELMUS
  Jan 1, 2003
  • 0 Attachment
   ..inderdaad wordt nu gerefereerd aan de voortreffelijke service die Dick Warrink
   heeft geleverd met het beschikbaar stellen van familieberichten uit de LC en later
   ook de Drachtster Courant.
   Privé omstandigheden dwongen hem helaas deze te beeindigen.

   Ten behoeve van deze service had hij een eigen e-mailadressenbestand en daar kom
   men zich bij aanmelden resp afmelden.
   Zoiets moet ook gebeuren met berichten uit het Sneeker Nieuws Blad!

   _____________________________________________

   Liekele Lieuwes Helmus Rinske Deutekom/Nielsen
   Siriusstraat 52 (31) (0)35 6858675
   NL-1223 AP HILVERSUM gsm 06 28184122
   ICQ 60503294

   ----- Original Message -----
   From: Andrys Stienstra
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Wednesday, January 01, 2003 3:13 PM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: Familie berichten Sneeker Nieuws blad - DISCUSSIE GESLOTEN   Als beheerder van de mailgroep "Friesland-genealogy" heb ik geen enkel
   bezwaar tegen iedere bijdrage die voor andere genealogen interessant kan
   zijn. Daar horen ook de door Anton Musquetier geplaatste familieberichten
   uit de Sneeker Courant bij. Als er anderen zijn die ook dergelijke berichten
   uit andere kranten op deze wijze willen verzamelen en publiceren, dan is
   daar wat mij betreft geen bezwaar tegen. Wel graag met een duidelijke
   onderwerpsvermelding. Als anderen net als Roelof Varkevisser daar wel
   bezwaar tegen hebben, dan kunnen ze dergelijke berichten gemakkelijk
   wegfilteren.

   Ik wilde direct even wijzen op de voortreffelijke site en service van Dick
   Warrink die op http://www.warrink.net/LC/index.htm de familieberichten uit
   de Leeuwarder Courant op vergelijkbare wijze bijhield. Helaas ontdek ik nu
   dat deze service per 30-11-2002 is gestopt. Wel is het archief op deze site
   nog te raadplegen. Een reden voor het stoppen wordt niet aangegeven, al
   wordt er wel vermeld dat het alleen na verzoek voor genealogische doeleinden
   ter inzage is. "De reden voor afscherming van de gegevens is de invoering
   van de Wet Bescherming Persoonsgegevens". De familieberichten (vanaf april
   2001 t/m november
   2002) zijn per maand samengevoegd en beschikbaar gemaakt voor download.

   Op http://www.rat.de/kuijsten/ar/ is de "Annonce Revue" van R. Kuijsten te
   vinden, een zoekmachine in attenderingen van familieberichten uit
   Nederlandse en Belgische kranten die verschenen zijn in de usenet
   nieuwsgroep genealogy Benelux.

   En hiermee wil ik deze discussie graag als afgesloten beschouwen. Mocht
   iemand het niet met mij eens zijn, dan graag een berichtje aan mijn
   persoonlijk emailadres: andrys@...

   Folle lok en seine yn it nije jier!

   Andrys Stienstra
   (moderator Friesland-genealogy)

   Yahoo! Groups Sponsor
   ADVERTISEMENT
   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 6 messages in this topic