Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

134Huwelijk - 3

Expand Messages
 • Jan Rienstra
  Sep 3, 1999
   Een aantal relaties in Friesland waarvan ik de huwelijken niet heb kunnen vinden.

   Wanneer ik de eventuele geboorteplaats weet zet ik die er bij en wanneer de

   doop-datum bekend is idem.

   Wie heeft hier gegevens over?

   Karst Thomas van der Meulen ~ 16.1.1776 Sneek met Aaltje Heeres Walstra

   Klaas Willems ~ ca. 1747 met Baukje Alles

   Oebele Jelles Boersma ~ ca. 1750 met Fockje Sibbes

   Okke Bouwes de Bruin ~ ca. 1772 met Grietje Andries Meinsma

   Pieter Hendriks van der Meulen ~ ca. 1773 Pieterburen met Trijntje Haringa

   Pieter Jacobs de Vries ~ ca. 1733 met Antje Gabes

   Pieter roelofs Slump ~ 31.7.1718 Kolderveen met Jantje Klazes

   Pieter Tijssen de Moed ~ ca. 1764 Makkum met Ybeltje Teedes

   Rein Sjoerdsvan der Meer ~ ca. 1765 met Ytje Sierks

   Rienk Aukes ~ ca. 1705 met Afke Gerkes

   Roelof Martens Zeldenrust ~ ca. 1773 met Antje Gatzes Jaagsma

   Rudolph Gortz ~ ca. 1726 met Aaltje Jans de Blouw


   Groetjes,

   Jan Rienstra
   j.rienstra@...