Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13357Re: [Friesland-genealogy] ekkema

Expand Messages
 • Appy de Vries (hotmail)
  Dec 9, 2002
  • 0 Attachment
   Ba

   Tjamme Eckes ged;17-05-1691 overl;?geh;?[jongste zoon]

   rt;
   Ecke Reitses geh;10-05-1668 te L;zwaag met Foechien Wytses
   kinderen; Hiltie Eckes ged;19-02-1671 overl;?geh;25-03-1710 met Cornelis Nauta ged;? [Pastor in Oosterwolde] overl;?
   Wytske Eckes ged;20-09-1673 overl;? geh; 10-03-1695 met Anne Yges uit Katlijk -Mildam overl;?
   Reitse Eckes ged; 26-07-1676 overl;? geh; 20-09-1713 met Antje Jans uit Langezwaag overl; 1759 te Bovenknijpe
   dit zijn ze Bart
   groetjes Appy
   ----- Original Message -----
   From: Bart de Vries
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Monday, December 09, 2002 7:00 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] ekkema


   Appy.

   Maar bij wie hoort eigenlijk Hiltje Ekkes , welke huwde met attestatie
   25-04-1710, Kornelis Nauta uit Oosterwolde ?

   Is deze Hiltje Ekkes een zus van Reitse Ekkes, welke huwde 20-08-1713 met
   Antje Jans ?

   Gr.
   Bart de Vries
   *De Liemers* calling
   Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
   ----- Original Message -----
   From: "Appy de Vries (hotmail)" <appydevries@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Monday, December 09, 2002 6:35 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] ekkema


   Bart;
   dit zijn inderdaad mijn Ekkemas,
   van vader op zoon,dan is er nog
   Reitse Eckes Ekkema uit Langezwaag
   gehuwd 05-10-1648 met Hill Eelckesdr uit Makkum.[de vroegste]
   bedankt Bart en groetjes
   Appy.   ----- Original Message -----
   From: Bart de Vries
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Monday, December 09, 2002 3:54 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] ekkema


   Dag Appy.

   Bij het opruimen van mijn Outlook Expres kwam ik nog iets tegen van de
   vakantietijd.
   Als je de huwelijksdata en de namen Ekke en Reitse eens vergelijkt , dan
   zou er best verband kunnen bestaan van vader op zoon.   DTBL regio 5: oost Friesland

   Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude

   DTB nr. 563, 1654 - 1724

   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 mei 1668, Langezwaag /

   Kortezwaag /

   Luxwoude

   Man: Ecke Reitses, Langezwaag

   Vrouw: Foeckien Wytses, Langezwaag   Gestandaardiseerde namen: EKKE REITSES en WIETSES   DTBL regio 5: oost Friesland

   Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude

   DTB nr. 563, 1654 - 1724

   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 augustus 1713, Langezwaag /

   Kortezwaag /

   Luxwoude

   Man: Reitse Ekkes, Langezwaag

   Vrouw: Antje Jans, Langezwaag   Gestandaardiseerde namen: REITSE EKKES en ANTJE JANS   DTBL regio 5: oost Friesland

   Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude

   DTB nr. 564, 1723 - 1811

   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 29 maart 1744, Langezwaag

   Man: Ekke Reitses, Langezwaag

   Vrouw: Acke Douwes, Langezwaag   Gestandaardiseerde namen: EKKE REITSES en AUKJE DOUWES

   DTBL regio 5: oost Friesland

   Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude

   DTB nr. 564, 1723 - 1811

   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 4 april 1790, Kortezwaag

   Man: Reitse Ekkes, Langezwaag

   Vrouw: Tetje Willems, Langezwaag   Gestandaardiseerde namen: REITSE EKKES en TETJE WILLEMS   Gr.
   Bart de Vries
   *De Liemers* calling
   Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries

   ============================================================================

   ----- Original Message -----
   From: "Appy de Vries" <appydevries@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Monday, July 01, 2002 10:08 AM
   Subject: [Friesland-genealogy] ekkema


   Hallo allemaal;
   Wie kan hier iets voor mij invullen?
   Ekke Reitzes Ekkema ged; 23-08-1716 te Langezwaag overl;?
   geh; 29-03-1744 te Langezwaag met Acke Douwes uit L;zwaag [verdere
   gegevens
   onbekend ]
   kinderen; 1- Foekje Ekkes ged;25-12-1744 te L;zwaag overl;25-05-1821 te
   Catlijk [boerin]
   geh;20-01-1764 met Pytter Syttes Hofstra ged;? overl;?
   2- Wijtske Ekkes ged;24-11-1747 te L;zwaag overl;? geh; 08-04-1770 met
   Joh;
   Keimpes [de Groot?]
   uit Cortezwaag ged;?overl;?
   3- Minke Ekkes [ mijn voorbeppe ] ged; 1750 te L;zwaag overl;08-01-1813 te
   Knijpe
   geh; 24-02-1770 met Siebe Jacobs ten Cate ged;1747 overl; 18-02-1819 te
   Knijpe nr; 200.
   4-Hiltje Ekkes ged; 1753 te L;zwaag overl;10-01-1827 te?? geh;11-07-1773
   te
   l;zwaag met
   Wiebe Jans[ verdere gegevens onbekend]
   5- Reitze Ekkes niet ged geb;1757 overl; 18-01-1839 te L;zwaag
   geh;04-04-1790 met
   Tetje [Fetje] Willems [verdere gegevens onbekend]
   6- Ytje Ekkes ged;1755 te L;zwaag overl;26-09-1827 te Bovenknijpe nr;166
   geh;24-03-1776 met Jan Pieters [verdere gegevens onbekend]
   Misschien nog Korneliske Ekkes ged;?overl;?geh ;18-10-1761 met Anne
   Jans[verdere gegevens onbekend]
   Hoop op reactie Freonlike Groetnis fan Appy de Vries de Groot ut
   Hearrenfean,

   ============================================================================
   ===

   [   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   [Non-text portions of this message have been removed]


   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 7 messages in this topic