Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13351Re: [Friesland-genealogy] ekkema

Expand Messages
 • Bart de Vries
  Dec 9, 2002
  • 0 Attachment
   Dag Appy.

   Bij het opruimen van mijn Outlook Expres kwam ik nog iets tegen van de
   vakantietijd.
   Als je de huwelijksdata en de namen Ekke en Reitse eens vergelijkt , dan
   zou er best verband kunnen bestaan van vader op zoon.   DTBL regio 5: oost Friesland

   Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude

   DTB nr. 563, 1654 - 1724

   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 mei 1668, Langezwaag /

   Kortezwaag /

   Luxwoude

   Man: Ecke Reitses, Langezwaag

   Vrouw: Foeckien Wytses, Langezwaag   Gestandaardiseerde namen: EKKE REITSES en WIETSES   DTBL regio 5: oost Friesland

   Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude

   DTB nr. 563, 1654 - 1724

   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 augustus 1713, Langezwaag /

   Kortezwaag /

   Luxwoude

   Man: Reitse Ekkes, Langezwaag

   Vrouw: Antje Jans, Langezwaag   Gestandaardiseerde namen: REITSE EKKES en ANTJE JANS   DTBL regio 5: oost Friesland

   Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude

   DTB nr. 564, 1723 - 1811

   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 29 maart 1744, Langezwaag

   Man: Ekke Reitses, Langezwaag

   Vrouw: Acke Douwes, Langezwaag   Gestandaardiseerde namen: EKKE REITSES en AUKJE DOUWES

   DTBL regio 5: oost Friesland

   Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude

   DTB nr. 564, 1723 - 1811

   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 4 april 1790, Kortezwaag

   Man: Reitse Ekkes, Langezwaag

   Vrouw: Tetje Willems, Langezwaag   Gestandaardiseerde namen: REITSE EKKES en TETJE WILLEMS   Gr.
   Bart de Vries
   *De Liemers* calling
   Genealogie http://home.hccnet.nl/b.de.vries
   ============================================================================

   ----- Original Message -----
   From: "Appy de Vries" <appydevries@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Monday, July 01, 2002 10:08 AM
   Subject: [Friesland-genealogy] ekkema


   Hallo allemaal;
   Wie kan hier iets voor mij invullen?
   Ekke Reitzes Ekkema ged; 23-08-1716 te Langezwaag overl;?
   geh; 29-03-1744 te Langezwaag met Acke Douwes uit L;zwaag [verdere gegevens
   onbekend ]
   kinderen; 1- Foekje Ekkes ged;25-12-1744 te L;zwaag overl;25-05-1821 te
   Catlijk [boerin]
   geh;20-01-1764 met Pytter Syttes Hofstra ged;? overl;?
   2- Wijtske Ekkes ged;24-11-1747 te L;zwaag overl;? geh; 08-04-1770 met Joh;
   Keimpes [de Groot?]
   uit Cortezwaag ged;?overl;?
   3- Minke Ekkes [ mijn voorbeppe ] ged; 1750 te L;zwaag overl;08-01-1813 te
   Knijpe
   geh; 24-02-1770 met Siebe Jacobs ten Cate ged;1747 overl; 18-02-1819 te
   Knijpe nr; 200.
   4-Hiltje Ekkes ged; 1753 te L;zwaag overl;10-01-1827 te?? geh;11-07-1773 te
   l;zwaag met
   Wiebe Jans[ verdere gegevens onbekend]
   5- Reitze Ekkes niet ged geb;1757 overl; 18-01-1839 te L;zwaag
   geh;04-04-1790 met
   Tetje [Fetje] Willems [verdere gegevens onbekend]
   6- Ytje Ekkes ged;1755 te L;zwaag overl;26-09-1827 te Bovenknijpe nr;166
   geh;24-03-1776 met Jan Pieters [verdere gegevens onbekend]
   Misschien nog Korneliske Ekkes ged;?overl;?geh ;18-10-1761 met Anne
   Jans[verdere gegevens onbekend]
   Hoop op reactie Freonlike Groetnis fan Appy de Vries de Groot ut
   Hearrenfean,
   ============================================================================
   ===

   [
  • Show all 7 messages in this topic