Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13295Re: [Friesland-genealogy] boekema

Expand Messages
 • Cornelius Boekema
  Dec 4, 2002
  • 0 Attachment
   Bedankt voor je aanvullingen, Karel. Nu weet ik dus zeker dat Sybrandus
   Tjallings Jorritsma twee keer getrouwd was. "Scheepstimmermansknecht
   (scrabble hoge punten" drong eerst niet door wat dat nu was, want ik doe
   maar zelden scrabble ;-)

   Wat Antje Linzes Boekema betreft, dat is (jammer genoeg?) geen Boekema.
   In 2000 heb ik in het Ryksargyf haar microfiche ontcijferd en haar vader
   is 'n Bokkema, trouwens te vinden met Tresoar. Ik kan me niet herinneren
   of ik het Ryksargyf attent heb gemaakt op die fout. Wel op 'n andere
   Boekema die in feite 'n Baukema was.

   De aanvullingen van Dirkje Sakes, datums en haar moeders achternaam,
   waren ook welkom.

   M.vr.gr.

   Cor Boekema

   KarelvdWal a écrit :

   > cor, ik heb de volgende gegevens voor je:
   >
   > sybrandus tjallings Jorritsma, geboren 17-06-1828 te IJlst,
   > boerenknecht en werkman, zv. Tjalling Sijbrens Jorritsma en Hijlkje
   > Sjoerds Lanting gehuwd 14-06-1851 Wymbritseradeel acte 65 met
   > Neeltje Gerkes Dorenveld (doornveld)geb. 5 aart1827 IJlst, dv.Gerke
   > Hotzes Dorenveld, scheepstimmermansknecht (scrabble hoge punten),
   > Wijtske Barteles de Jong. Gerke is overl. in 1827 (niet nagezocht)en
   > Wijtske is overl. 13-02-840 oud 34 jaar, geb. IJlst overl. Hommerts.
   > Tjalling Jorritsma is overl. 24-02-1833 onder Heeg, boer, geb.IJlst,
   > zv. Sijbren Tjallings Jorritsma en Klaaske Aukes Nijeholt.
   >
   > Antje Linzes Boekema, overl. 25 sept 1846 Terwispel, geb. Drachten,
   > gehuwd met Roel Jacobs Vissia, dv. Linze Boekes Boekema en Rigtsje
   > Halbes Boonstra.
   >
   > Dirkje Sakes van der Kloet geb. 28-02-1795,gedoopt 19-04-1795
   > Suawoude, dv. Sake Jans van der Kloet (zijn broer heet Kloosterman)
   > en Fintje Dirks de Weerd, huwt 19-101813, Leeuwarderadeel, Huizum,
   > Wijbren Jans Boekema, geb. 12-09-1773 Hempens, gedoopt 10-10-13
   > Hempens, zv. Jan Alberts en Hinke Wijbrens.
   >
   > De laatste 2 waren vlgs mij aanvullingen op je website. groetend
   > Karel
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 12 messages in this topic