Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13287Re: [Friesland-genealogy] Ebe de Jong

Expand Messages
 • Hinke Woudt
  Dec 4, 2002
  • 0 Attachment
   Hallo Wil,

   Huwelijk IJlst 25-05-1856 akte 6
   Ebe de Jong, 24 jaar, geb. IJlst koopmansknecht wonende te IJlst, zn.v. Kerst Barteles de Jong arbeider wonende te IJlst en Sybrigje Ebes Bakker overl.
   en
   Ietje Faber 28 jaar, geb. IJlst zonder beroep wonende te IJlst, dr.v. Jacob Thomas Faber grofsmid en Pietje Cornelis Neidam, zonder beroep echtelieden wonende te IJlst.

   Dus onderstaande gegevens van de site van het Ryksargyf passen hierbij.

   Groet, Hinke.

   Geboorten regio 12: west Friesland

   Geboorteakte IJlst, 1831
   Aangiftedatum 17 september 1831, akte nr. 31
   AEbe de Jong, geboren 16 september 1831
   zoon van Kerst Barteles de Jong en Sybrigje AEbes Bakker

   Overlijdens regio 12: west Friesland Overlijdensakte IJlst, 1908
   Aangiftedatum 5 oktober 1908, akte nr. 23
   Aebe de Jong, overleden 5 oktober 1908, oud 77 jaar, gehuwd
   zoon van Kerst Barteles de Jong en Sybrigje Aebes Bakker
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 4 messages in this topic