Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13251Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal

Expand Messages
 • Cornelius Boekema
  Dec 2, 2002
   Hinke hier nog 'n aanvulling op de volgende gegevens die je aan Gerry
   had verstuurd:

   III-c Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te
   Doniawerstal,
   zoon
   van Harmen Lykles Nijeholt (II-b) en Trijntje Jans Nijmeyer.
   Lykle is getrouwd op 5 juni 1879 te Doniawerstal met Pietje
   Tjitses
   Rypkema.
   Uit dit huwelijk:

   1 Trijntje Nijholt, geboren op 5 augustus 1880 te
   Doniawerstal.
   Trijntje is getrouwd op 9 mei 1913 te Doniawerstal met Oege
   Postma.

   Er was ook 'n zoon Tjitske (zo bewaard gebleven in de Rypkema's
   stamboom), geboren in Doniawerstal op 23 Juni 1884 en getr. in
   Doniawerstal met RIEMKJE BOEKMA, geb. in Wartena, 29 jan. 1887, overl.
   in St.Nicolaasga, 17 Jan. 1947, dr. van Jacobus Durks (Kobus) Boekema en
   Henrica (Hendrikje) Jozefs Spoelstra. Ik heb niet kunnen vinden wanneer
   Tjitske overleden is. Zou jij dat soms weten?

   Ik heb ook 'n Sjoerd Lykles, getr. met Marijke Jetzes Bosman, in mijn
   bestand. Hij zou geboren zijn rond 1804, want toen hij overleed op 3
   Oct. 1863 was hij 59 jaar. Tresoar vermeldt 7 kinderen van dit
   echtpaar. Zou hij ook 'n zoon zijn uit dit huwelijk, waar je andere
   kinderen van aangaf:

   I Lykle Harmens Nijholt, geboren rond 1767, overleden op 25 oktober

   1826
   te Haskerland.
   Lykle is in ondertrouw gegaan op 5 mei 1793 te
   Haskerhorne/Oudehaske
   (tweede proclamatie, att. naar Sint Nicolaasga) met
   Sjoukje Ydes Agricola, geboren rond 1769, overleden op 31
   december
   1827
   te Doniawerstal, dochter van Yde Bouwes Agricola en Sjoukjen
   Gerrits.

   Mvrgr.

   Cor Boekema   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 27 messages in this topic