Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13250RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)

Expand Messages
 • wnn356249@tiscali.nl
  Dec 2 3:20 PM
   Marianne,

   De enige die eventueel in aanmerking zou komen is deze:

   Lycklama a Nijeholt, Lubbertus
   Birth : 01 JAN 1769 Heerenveen
   Death : 19 JUL 1840 Roordahuizen
   Gender: Male
   Parents:
   Father: Lycklama a Nijeholt, Johannes
   Mother: Lanting, Maryke Engberts

   Family:
   Marriage: 21 NOV 1789
   Spouse:
   Lystra, Aaltje Hoytes
   Birth : 01 JAN 1753 Wirdum
   Death : 13 MAR 1815 Oudehakse
   Gender: Female

   Children:
   Lycklama a Nijeholt, Johannes Lambartus
   Lycklama a Nijeholt, Hoyte
   Lycklama a Nijeholt, Hette
   Birth : 01 JAN 1820 Oudehaske
   Death : 23 FEB 1836 Luingeberd
   Gender: Female

   Family:
   Marriage: 01 JAN 1816
   Spouse:
   Renema, Trijntje Hettes
   Gender: Female

   Voor verdere informatie over Lycklama a nijholt zie Homepage nijholt-main
   'Lycklama a nijholt index' gaat terug tot 1485
   [P744] Lyckele Ebelens Lycklama a Nijeholt b. 1485
   [P1024] Johanna N.
   Huwelijk in 1537

   Deze stam vader komt uit Nijeholtpade
   Record ident number: 108
   Residence:
   Occupation: Greitman van weststellingwerf
   Occupation: Grietman van Schoterland
   Stamvader van de familie Lycklama a Nijeholt. Winsemius noemde hem "een treffelyck
   ghequalificeert man, soo van gheslachte als goederen".
   Vermeldt van hem, dat hij "uyt het gheslachte van Steenwyck" stamde.
   Woonde op Friesburg bij het dorp Nijeholt (Nijeholtpade) en dat dit geslacht
   zich naar dit dorp, a Nijeholt, vernoemd heeft.

   Orginele informatie van http://home.hccnet.nl/pc.bennekom/index.htm
   Deze genealoog heeft aangegeven dat hij in zijn onderzoek geen koppelingen
   heeft gevonden met de Nijholt familie's

   Met vriendelijke groet,

   Gerry Nijholt
   Nazaat van Heine Wijbes(geboren voor 1708) te Nijeholtpade, Weststellingwerf,
   Friesland
   http://clik.to/nijholt of http://home.tiscali.nl/~wnn356249


   -----Original Message-----
   From: Marianne Hoogma [mailto:hoogma@...]
   Sent: Tuesday, December 03, 2002 12:36 AM
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)
  • Show all 27 messages in this topic