Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13245RE: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK)

Expand Messages
 • Marianne Hoogma
  Dec 2, 2002
  • 0 Attachment
   Hallo Marten en Hinke en andere belangstellenden,

   Met interesse heb ik de discussie over de Nijholts (RK) gevolgd. Mocht een
   van jullie belangstelling hebben voor de nazaten van de volgende dames dan
   hoor ik het wel.

   Sjoukje Johannes Nijholt, geb. 7 febr 1830 St. Nicolaasga, overleden 6
   febr. 1920 Oosterwierum (Baarderdadeel). Zij was gehuwd met Bauke Lieuwes
   Palstra.

   of haar zus

   Afke Johannes Nijholt, geb. 28 okt 1835 Doniawerstal, overl. 16 maart 1911
   Doniawerstal. Zij was gehuwd met Teye Timens Bosma alias Bouhuis.

   Deze zussen en dus hun vader, Johannes Lykles Nijholt, komen voor in de
   kwartierstaten bij diverse aangehuwden van de RK Friese takken Hoogma.

   Is er overigens een verband tussen Lyk(e)le Nijholt en de naamsaanname van
   een familienaam Lyclama a Nijeholt in 1811 o.a. in Oudehaske? Ook van de
   dragers van deze dubbele familienaam heb ik wat gegevens van nazaten.

   Met vriendelijke groet uit Utrecht,

   Marianne Hoogma
  • Show all 27 messages in this topic