Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13236Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal

Expand Messages
 • M.Haijema
  Dec 2, 2002
   De ouders van Lyckle Harmens waren Harmen Frerix en Fogeltje Meintes,
   getrouwd 12-5-1762 RK te Heerenveen, van dit echtpaar heb ik 9 kinderen met
   doopdata. Fogeltje werd gedoopt te Joure 7-9-1739, geboren te Ouwsterhaule,
   ze was een dochter van Meinte Wiebes en Ike Renkes. Mocht je ook gegevens
   van die 9 kinderen willen hebben, dan hoor ik het graag Marten

   ----- Oorspronkelijk bericht -----
   Van: "Hinke Woudt" <h.woudt@...>
   Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Verzonden: zondag 1 december 2002 18:13
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


   Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te
   Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te
   Joure. Hij trouwde op 5-5-1793 te Haskerhorne (RK kerk St.Nicolaasga) met
   Sjoukje Ydes Agricola, geen kinderen genoteerd, maar wel de aantekening dat
   zij ten dele geboren zijn te St.Nicolaaga en RK gedoopt in de RK statie de
   Heide te St.Nicolaaga en ten dele in de RK statie Balk. Marten Haijema

   Hallo Marten,

   Bedankt voor de aanvullingen maar weet je toevallig ook wie de ouders van
   Lyckle waren. Ik heb zelf zijn overl.akte nog niet ingezien. Voor mij is dit
   een ver zijlijntje en heb dus wat aanvullingen van de site van het Ryksargyf
   gehaald. Daar zag ik het RK huwelijk van Lykle en Sjoukje niet, alleen de
   vermelde proclamatie, maar misschien heb ik een spellingsvariant vergeten?

   Het boek van Dunegea is mij bekend, heb daar voor een kwartierstaat lijn van
   mijn man wel eens gegevens uit gehaald, staat inderdaad heel veel informatie
   in.

   Bedankt en hartelijke groet, Hinke Woudt-Westra.

   [Non-text portions of this message have been removed]


   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 27 messages in this topic