Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13220Re: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal

Expand Messages
 • M.Haijema
  Dec 1, 2002
  • 0 Attachment
   Hallo Hinke, Volgens mijn gegevens werd Lyckle Harmens Nijholt geboren te
   Heerenveen, gedoopt op 28-5-1767 te Joure en overleden op 25-10-1826 te
   Joure. Hij trouwde op 5-5-1793 te Haskerhorne (RK kerk St.Nicolaasga) met
   Sjoukje Ydes Agricola, geen kinderen genoteerd, maar wel de aantekening dat
   zij ten dele geboren zijn te St.Nicolaaga en RK gedoopt in de RK statie de
   Heide te St.Nicolaaga en ten dele in de RK statie Balk. Marten Haijema
   ----- Oorspronkelijk bericht -----
   Van: "Hinke Woudt" <h.woudt@...>
   Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Verzonden: zondag 1 december 2002 10:33
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Nijholt (RK) Doniawerstal


   Hallo Gerry,

   Hierbij het beloofde overzicht van de RK familie Nijholt, voor het grootste
   deel Doniawerstal. Ik weet niet of je mijn vorige mail over Marijke hebt
   gezien? Onderstaande gegevens kunnen nog heel gemakkelijk aangevuld worden
   met gegevens van de site van het Ryksargyf. Van een aantal huwelijken en het
   overlijden van Lykle Harmens Nijholt heb ik de gegevens genoteerd, deze
   aktes zie ik bij een eerst volgende bezoek aan het Ryksargyf wel even in en
   meld het resultaat hier wel weer.

   I Lykle Harmens Nijholt, geboren rond 1767, overleden op 25 oktober
   1826
   te Haskerland.
   Lykle is in ondertrouw gegaan op 5 mei 1793 te Haskerhorne/Oudehaske
   (tweede proclamatie, att. naar Sint Nicolaasga) met
   Sjoukje Ydes Agricola, geboren rond 1769, overleden op 31 december
   1827
   te Doniawerstal, dochter van Yde Bouwes Agricola en Sjoukjen
   Gerrits.
   Uit dit huwelijk:

   1 Yde Liekles Nijholt, geboren rond 1794, volgt onder II-a.

   2 Vogeltje Liekeles Nijholt, geboren rond 1797, overleden op 12
   februari 1873 te Sloten.

   3 Harmen Lykles Nijeholt, geboren rond 1798, volgt onder II-b.

   4 waarschijnlijk Johannes Lykles Nijholt, volgt onder II-c.


   II-a Yde Liekles Nijholt, arbeider, geboren rond 1794, overleden op 15
   september 1872 te Doniawerstal, zoon van Lykle Harmens Nijholt (I)
   en
   Sjoukje Ydes Agricola.
   Yde is getrouwd op 14 mei 1819 te Doniawerstal met Afke Hessels
   Vogelvanger, geboren rond 1795, overleden op 29 april 1833 te
   Doniawerstal.
   Uit dit huwelijk:

   1 Hessel Ydes Nijholt, geboren op 7 februari 1820 te Idskenhuizen,
   volgt onder III-a.

   2 Sjoukje Ydes Nijholt, geboren op 7 februari 1820 te
   Doniawerstal.

   3 Johanneske Ydes Nijholt, geboren op 13 juli 1821 te
   Doniawerstal.

   4 Lykle Ydes Nijholt, geboren op 17 mei 1823 te Doniawerstal.

   5 Trijntje Ydes Nijholt, geboren op 11 februari 1827 te
   Doniawerstal.
   Trijntje was gehuwd met Jannes Johannes Hogeling.

   6 Auke Ydes Nijholt, geboren op 23 september 1830 te
   St.Nicolaasga,
   volgt onder III-b.

   7 Grietje Ydes Nijholt, geboren op 9 april 1833 te Doniawerstal.


   II-b Harmen Lykles Nijeholt, geboren rond 1798, overleden op 5 februari
   1874
   te Doniawerstal, zoon van Lykle Harmens Nijholt (I) en Sjoukje Ydes
   Agricola.
   Harmen is getrouwd op 9 mei 1828 te Doniawerstal met Trijntje Jans
   Nijmeyer.
   Uit dit huwelijk:

   1 Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te
   Doniawerstal,
   volgt onder III-c.


   II-c Johannes Lykles Nijholt, waarschijnlijk zoon van Lykle Harmens
   Nijholt
   (I) en Sjoukje Ydes Agricola.
   Johannes is getrouwd op 8 juni 1827 te Doniawerstal met Ynskje
   Jelles
   Bosma.
   Uit dit huwelijk:

   1 Jelle Nijholt, geboren op 7 november 1839 te Doniawerstal, volgt
   onder III-d.


   III-a Hessel Ydes Nijholt, arbeider, geboren op 7 februari 1820 te
   Idskenhuizen, zoon van Yde Liekles Nijholt (II-a) en Afke Hessels
   Vogelvanger.
   Hessel is getrouwd op 17 mei 1850 te Doniawerstal met Marijke Jans
   Halma, dienstmeid, geboren op 5 november 1814 te Haskerland,
   overleden
   op 26 december 1891 te Doniawerstal, dochter van Jan Jacobs Halma
   (tuiniersknecht) en Ymkje Taekes van der Ark.
   Uit dit huwelijk:

   1 Jacob Hessels Nijholt, geboren op 5 april 1851 te Doniawerstal.

   2 Jan Hessels Nijholt, geboren op 16 juli 1852 te Doniawerstal.

   3 Yde Hessels Nijholt, geboren op 19 maart 1854 te St.Nicolaasga,
   volgt onder IV-a.

   4 Johannes Hessels Nijholt, geboren op 2 september 1856 te
   Doniawerstal.

   5 Jan Hessels Nijholt, geboren op 20 november 1858 te
   Doniawerstal.

   6 Yme Hessels Nijholt, geboren op 26 mei 1861 te Doniawerstal.

   7 Lykle Hessels Nijholt, geboren op 24 augustus 1864 te
   Doniawerstal.


   III-b Auke Ydes Nijholt, geboren op 23 september 1830 te St.Nicolaasga,
   overleden op 1 mei 1889 te Sloten, zoon van Yde Liekles Nijholt
   (II-a)
   en Afke Hessels Vogelvanger.
   Auke is getrouwd op 17 juni 1860 te Gaasterland met Teatske Berends
   de
   Jong, geboren op 1 mei 1828 te Nijemirdum, overleden op 8 juni 1915
   te
   Sloten, dochter van Berend Cornelis de Jong (boerenknecht,
   landbouwer en
   arbeider) en Grietje Pieters de Vries (boerin). Teatske was eerder
   getr. met Willem Jans Rampion (gegevens bekend)
   Uit dit huwelijk:

   1 Yde Aukes Nijholt, geboren op 23 april 1865 te Wijckel, volgt
   onder
   IV-b.

   2 Afke Aukes Nijholt, geboren op 7 februari 1867 te Gaasterland.


   III-c Lykle Harmens Nijholt, geboren op 17 januari 1838 te Doniawerstal,
   zoon
   van Harmen Lykles Nijeholt (II-b) en Trijntje Jans Nijmeyer.
   Lykle is getrouwd op 5 juni 1879 te Doniawerstal met Pietje Tjitses
   Rypkema.
   Uit dit huwelijk:

   1 Trijntje Nijholt, geboren op 5 augustus 1880 te Doniawerstal.
   Trijntje is getrouwd op 9 mei 1913 te Doniawerstal met Oege
   Postma.


   III-d Jelle Nijholt, geboren op 7 november 1839 te Doniawerstal, zoon van
   Johannes Lykles Nijholt (II-c) en Ynskje Jelles Bosma.
   Jelle is getrouwd op 4 juni 1865 te Lemsterland met Grietje
   Bernardus
   Hulscher.
   Uit dit huwelijk:

   1 Pietje Nijholt, geboren op 4 juli 1875 te Lemsterland.
   Pietje is getrouwd op 1 juni 1899 te Lemsterland met Johannes
   Beersma.


   IV-a Yde Hessels Nijholt, geboren op 19 maart 1854 te St.Nicolaasga,
   overleden op 29 juli 1926 te Doniawerstal, zoon van Hessel Ydes
   Nijholt
   (III-a) en Marijke Jans Halma.
   Yde is getrouwd op 8 mei 1880 te Gaasterland (1) met Marijke
   Rampion,
   geboren op 17 maart 1854 te Wijckel, overleden op 5 april 1881 te
   Sint
   Nicolaasga, dochter van Willem Jans Rampion (werkman) en Teatske
   Berends
   de Jong.
   Uit dit huwelijk:

   1 Marijke Ydes Nijholt, geboren op 5 april 1881 te Doniawerstal,
   overleden op 2 januari 1882 aldaar.

   Yde is getrouwd op 14 mei 1886 te Doniawerstal (2) met Trijntje
   Boertje,
   geboren op 3 december 1861 te Balk, overleden op 14 januari 1941 te
   Doniawerstal, dochter van Douwe Hendriks Boertje en Setske Willems
   de
   Jong.
   Uit dit huwelijk:

   2 Marijke Ydes Nijholt, geboren op 20 maart 1887 te Doniawerstal.

   3 Setske Ydes Nijholt, geboren op 24 februari 1889 te
   Doniawerstal.

   4 Jacoba Ydes Nijholt, geboren op 18 april 1891 te Doniawerstal.

   5 Douwe Ydes Nijholt, geboren op 11 november 1893 te Doniawerstal.

   6 Geeske Ydes Nijholt, geboren op 16 maart 1896 te Doniawerstal.

   7 Hesseltje Ydes Nijholt, geboren op 28 maart 1900 te
   Doniawerstal.


   IV-b Yde Aukes Nijholt, inlandse kramer, geboren op 23 april 1865 te
   Wijckel,
   zoon van Auke Ydes Nijholt (III-b) en Teatske Berends de Jong.
   Yde is getrouwd op 7 juni 1891 te Sloten met Jantje Woud, geboren op
   22
   juli 1861 te Munnekeburen, gedoopt op 23 juli 1861 te Kuinre
   (doopgetuige was Jaantje Jacobs Woud, Vaders Zuster), overleden op
   17
   december 1925 te Sloten, dochter van Coop Jacobs Woudt (arbeider,
   turfmaker en werkman) en Martentje Gerrits van den Berg, Martha.
   Uit dit huwelijk:

   1 Teatske Nijholt, geboren op 15 december 1892 te Sloten.

   2 Jacobus Nijholt, geboren op 24 oktober 1894 te Sloten, volgt
   onder
   V-a.

   3 Auke Nijholt, geboren op 12 april 1900 te Sloten, volgt onder
   V-b.


   V-a Jacobus Nijholt, geboren op 24 oktober 1894 te Sloten, zoon van Yde
   Aukes Nijholt (IV-b) en Jantje Woud.
   Jacobus was gehuwd met Aukje Wortman, afkomstig uit Balk.


   V-b Auke Nijholt, geboren op 12 april 1900 te Sloten, overleden te
   Lemmer,
   zoon van Yde Aukes Nijholt (IV-b) en Jantje Woud.
   Auke was gehuwd met Margaretha Ida Beersma, geboren op 21 februari
   1901
   te Bolsward, overleden op 29 november 1957 te Lemmer, dochter van
   Johannes Beersma en Pietje Nijholt (zie III-d)


   Groet, Hinke Woudt-Westra.


   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 27 messages in this topic