Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13212Re: [Friesland-genealogy] boekema

Expand Messages
 • Hinke Woudt
  Nov 30, 2002
  • 0 Attachment
   Hallo Cor,

   In mijn bestand heb ik een Geertje Jacobs Boekema, geb. 06-04-1857 Warga, overl. 20-09-1924 Warga, dr.v. Jacob Klazes Boekema en Antje Oepkes Bouma.
   Geertje tr. 22-11-1890 Idaarderadeel
   Anne Bouwhuis (schipper), geb. 21-10-1854 Rauwerderhem, overl. 03-08-1913 Rauwerderhem zoon van Hendrik Lolkes Bouwhuis en Afke Alberts van Aken.(geb. en overl. van Anne van wwwraf, aktes niet gezien)

   Misschien heb je deze gegevens wel, van Geertje heb ik een kopie van een bidprentje, mocht je belangstelling hebben voor ook een kopie laat het even weten. Ik zal vandaag mijn schoonvader vragen of hij het origineel nog heeft, ik heb deze kopieën jaren geleden al gemaakt, scannen bestond toen nog niet.

   Groet, Hinke Woudt-Westra.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 12 messages in this topic