Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13102Re: [Friesland-genealogy] Re: boeken

Expand Messages
 • Karel vdWal
  Nov 24 8:41 AM
  • 0 Attachment
   marten rinzes, turfschipper te Rottevalle in 1794, huwt Rottevalle mei 1774 aatje Edses, hij van 't west onder oostermeer, zij van Rottevalle, waarschijnlijk zoon van Rinse Martens, arbeider later schipper op 't Witveen o/Ooostermeer, huwt Trijntje Hendriks, wint ternauwernood de cost, koopt in 1774 een praam. groetend karel vd wal
   ps. marten rinses overl. witveen 1747 huwt 13-01-1703 Oudega met ??, ki: rinse gedoopt oudega 28-02-1706, Aaltje, Sytske en Hendrik ( geen data verder bekend) ook niet zeker of dit dus de bovengenoemde rinse is doch het kan qua data wel. m.vr.gr. karel vd wal
   Tjitte en Petra Kooy <t.kooij@...> wrote:Hallo Rinske,

   Als alles goed is kom ik begin december dinsdag over een week nog op
   Ryksargyf ik zal dan de boeken even inkijken. Ik weet niet of dit echtpaar
   in de boeken voorkomt er worden alleen personen in behandeld die in
   Tietjerksteradeel woonden, Rottevalle is dan net zo'n grensgeval. Maar wie
   weet.

   Met vriendelijke groeten,
   Tjitte Kooy.

   ----- Original Message -----
   From: Hans & Rinske Van Brederode <van.brederode@...>
   To: friesland-genealogy <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Saturday, November 23, 2002 3:17 AM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: boeken


   Message: 7
   Date: Mon, 18 Nov 2002 20:54:59 +0100
   From: "Tjitte en Petra Kooy" <t.kooij@...>
   Subject: Re: boeken

   Hallo Tjitte,
   Als je die boeken nog eens wil inzien dan zou ik vragen als je ook een
   huwelijk kan vinden van:
   Marten Rinzes & Aatje Edzes gehuwd Mei 1774 in Oostermeer. Hij was een turf
   schipper, en ze wonden in Rottefalle. Is er ook iets over de ouder van dit
   echtpaar.
   Hartelijke dank en vriendelijke groeten.
   Rinske van Brederode-van der Veen

   cut>>Zaterdag de boeken er even bij gepakt (ze zijn overigens ook in te zien
   op
   het gemeentearchief van Tietjerksteradeel).   Genealogy yn Frysl�n: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

   Genealogy yn Frysl�n: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.   ---------------------------------
   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 10 messages in this topic