Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13078Re: boeken

Expand Messages
 • Hans & Rinske Van Brederode
  Nov 22, 2002
   Message: 7
   Date: Mon, 18 Nov 2002 20:54:59 +0100
   From: "Tjitte en Petra Kooy" <t.kooij@...>
   Subject: Re: boeken

   Hallo Tjitte,
   Als je die boeken nog eens wil inzien dan zou ik vragen als je ook een
   huwelijk kan vinden van:
   Marten Rinzes & Aatje Edzes gehuwd Mei 1774 in Oostermeer. Hij was een turf
   schipper, en ze wonden in Rottefalle. Is er ook iets over de ouder van dit
   echtpaar.
   Hartelijke dank en vriendelijke groeten.
   Rinske van Brederode-van der Veen

   cut>>Zaterdag de boeken er even bij gepakt (ze zijn overigens ook in te zien
   op
   het gemeentearchief van Tietjerksteradeel).
  • Show all 10 messages in this topic