Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

13035Re: [Friesland-genealogy] Re: Langezwaag

Expand Messages
 • N.W.Wijnstra
  Nov 20, 2002
   Hallo Karel,

   bedankt voor je spontane medewerking.
   Ik denk dat de namen Wiebe en Wietske niet in mijn stamboom thuishoren. Ik
   kan ze bij vernoeming nergens vinden. Bovendien, waar komt de naam gjalt
   ineens vandaan? Kinderen van Anne Wiebe en Wietske Jans zijn, zoals bekend,
   Jan Annes, geboren in 1728 en dus zeer waarschijnlijk het eerste kind na
   het huwelijk en vernoemd naar de grootvader van moeders kant. Twee jaar
   later komt Sjoerdtje, waarschijnlijk vernoemd naar een van de grootmoeders.
   In 1734 wordt de zoon geboren die naar de grootvader van vaders kant wordt
   vernoemd. Mijn Gjalt Annes trouwt in 1751. Zou hij na Wiebe Annes geboren
   zijn dan was hij wel erg jong om te trouwen. Zou hij ervoor, dus tussen
   Sjoerdtje en Wybe geboren zijn, waar komt dan ineens de naam Gjalt vandaan.
   Bovendien komt Gjalt Annes van Langezwaag vandaan, volgens zijn trouwakte.
   Dus ik denk dat ik een andere kant op moet zoeken. Het had zo mooi kunnen
   zijn.
   Groetjes Nel Wijnstra
   van wiebrigje@...

   ----- Original Message -----
   From: kajebe <info@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Friday, November 15, 2002 7:49 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Langezwaag


   > That is the wrong place, Anne Wiebes and Wietske Jans has lived in Opeinde
   > (Smallingerland), herewith a small pedigree:
   >
   >
   > -- I --
   >
   > 1 Wybe Annes, ged. 5.9.1734 te Nijega, boer.
   > Wybe tr. 27.4.1760 te Oostermeer met Grietje Berends, ged. 14.3.1734 te
   > Oostermeer, d.v. Beernt Beernts en Neeltje Jans.
   >
   > -- II --
   > (ouders)
   >
   > 2 Anne Wybes, geb. ±1698 te Nijega.
   > Anne otr. 20.6.1727 te Nijega met zijn nicht
   > 3 Wytske Jans, ged. 5.6.1708 te Nijega, ovl. n1751 ald..
   >
   > -- III --
   > (grootouders)
   >
   > 4 Wybe Annes, ged. 15.9.1667 te Nijega, boer, kerkvoogd, huisman en
   > ontvanger, ovl. 1732/1733 te Nijega.
   > Wybe otr. later 7.11.1728 te Nijega met Frouckjen Wymers, ged. 18.10.1697
   te
   > Nijega, ovl. n6.1743 ald., d.v. Wymer Jans en Auckjen Jouckes. Frouckjen
   had
   > later een relatie met haar tantezegger Reinder Liepkes, geb. ±1695 te
   > Nijega, boer, ovl. n1749 te Nijega, z.v. Liepke Annes en Dedtje Wymers.
   > Wybe tr. ±1697 te Nijega (1) met
   > 5 Sjoerdtje Lieuwes, ged. 25.6.1673 te Oudega, ovl. v11.1728 te Nijega.
   > 6 Jan Annes, ged. 4.2.1677 te Nijega, boer, ovl. ±1714 te Nijega.
   > Jan tr. later ±1710 te Nijega met Trijntje Annes, ged. 15.7.1683 te
   Opeinde,
   > ovl. n1730 ald., d.v. Anne Feijes en Aath Hendricks. Trijntje otr. later
   > 25.2.1725 te Oudega met Heine Sipckes, geb. ±1675 te Veenwouden, schipper,
   > ovl. ±1731 te Opeinde, z.v. Sipcke Gabes en Trijntje Alberts. Heine otr.
   > eerder 31.7.1698 te Drogeham met Sjoukjen Sytses, ged. 20.1.1680 te
   > Drogeham, ovl. ±1715 te Opeinde, d.v. Sytse Goytsens en Grietje Willems.
   > Heine tr. eerder ±1717 te Opeinde met Uilkjen Atses, geb. ±1685, ovl.
   v1725
   > te Opeinde.
   > Jan tr. ±1700 te Nijega (1) met
   > 7 Wytske Wilts, ged. 22.10.1682 te Opeinde, ovl. v1709 te Nijega.
   >
   > -- IV --
   > (overgrootouders)
   >
   > 8 Anne Wybes, geb. ±1635 te Opeinde, ged. 5.1687 te Nijega, boer,
   > dorprechter, ontvanger en gortmaker, ovl. 1694/1698 te Nijega.
   > Anne tr. 31.3.1661 te Opeinde met
   > 9 Sytske Wisses, geb. ±1630 te Oudega, ged. 17.9.1648 te Opeinde, ovl.
   > n1705 ald..
   > Sytske tr. eerder 24.12.1654 te Oudega met Liebbe Eintes, geb. ±1618 te
   > Opeinde, boer, ovl. 1655/1661 te Oudega, z.v. Eynthe Gjalts. Liebbe tr.
   > eerder 11.9.1644 te Oudega met Aetje Saackes, geb. ±1620 te Oudega, ovl.
   > v1654 ald..
   > 10 Lieuwe Laurenses, geb. ±1645 te Oudega, boer.
   > Lieuwe tr. later 29.3.1678 te Opeinde met Frouckjen Gerbens, ged.
   16.5.1647
   > te Opeinde, d.v. Gerben Sjoerdts en Mootske Wybes.
   > 12 =8 (Anne Wybes)
   > 13 =9 (Sytske Wisses)
   > 14 Wilt Jouckes.
   > Wilt tr. met
   > 15 Auckjen Eintes.
   >
   >
   > Klaas Bekkema
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "Anthony Hofstee" <ahofstee@...>
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Sent: Friday, November 15, 2002 3:11 AM
   > Subject: [Friesland-genealogy] Re: Langezwaag
   >
   >
   > Nel, today I checked out Langezwaag and Kortezwaag for the baptism of any
   > child of the marriage of Anne Wiebes and Wietske Jans (1727). I could
   find
   > no children in Langezwaag (and not in Kortezwaag either). Tony
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   > =====================Deze e-mail is door E-mail VirusScanner van Planet
   > Internet gecontroleerd op virussen.
   > Op http://www.planet.nl/evs staat een verwijzing naar de actuele lijst
   waar
   > op wordt gecontroleerd.
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >
  • Show all 8 messages in this topic